GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lijst van projecten

Goedgekeurde projecten 2014-2020

Sinds de start van de programmatieperiode 2014-2020, selecteerde de Stuurgroep van het Programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 158 projecten uit vier projectenoproepen and 72 micro-projecten. Hieronder vindt u een gedetailleerde weergave van de goedgekeurde projecten.

Enkele cijfers…

De 230 geselecteerde projecten vertegenwoordigen een totaal bedrag van bijna 322 miljoen € en een EFRO-bijdrage van meer dan 166 miljoen €. Bovendien werden vijf projectenportefeuilles goedgekeurd.

Quick Start - Leaflet

3D4Med

Patiënt-specifieke 3D-geprinte polymeerimplantaten met vormgevingsgeheugen Acronyme : 3D4Med

Zie meer

microproject

@thenHome

Grensoverschrijdend herstel van steenuilenpopulaties

Zie meer

microproject

A 360° !

Een 360 ° voor grensoverschrijdende tewerkstelling!

Zie meer

A-P/RESEAU-SERVICE

Bijstand aan mantelzorgers voor aan zelfstandigheidsverlies lijdende zestigplussers: een Frans-Belgisch dienstenaanbod ontwikkelen en een netwerk opbouwen voor grensoverschrijdende uitwisselingen voor professionelen en begeleiders

Zie meer

AB Réfugiés

Begeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt

Zie meer

AB Réfugiés - Social

AB Vluchtelingen - INTEGRATIE VAN DE VLUCHTELINGEN VIA EEN MEDISCH-SOCIALE BEGELEIDING

Zie meer

ACT' EMPLOI

Grensoverschrijdend begeleiding voor werk

Zie meer

AD-In

Inclusieve Duurzame Voeding

Zie meer

ADAGIO

Voorstel voor innovatieve voedingsoplossingen (calciumbutyraat + ellagitanninen + vezel) om de gezondheid en het spijsverteringscomfort in mongastrische dieren en mens te verbeteren.

Zie meer

Agreen-Job

Agreen-Job

Zie meer

ALARM FWV

Voor een veiligheid zonder grenzen Verbetering van de grensoverschrijdende hulpverlening en rampoefeningen Operationeel beheer van de risico’s in het grensgebied Frankrijk-Wallonie-Vlaanderen

Zie meer

ALLIHENTROP

Synthese en uitvoering van coatings op basis van hoge entropie legeringen

Zie meer

ALPO

Nieuwe Polymeermaterialen via bouwstenen uit microalgen

Zie meer

Alt Ctrl Trans

ALTernatief voor TRi- en hexavaLent Chroom in de Transport- en Transformatie sector.

Zie meer

Ardenne Ambassadors

Mobilisatie van de toeristische bedrijven en burgers van de grensoverschrijdende Ardennen (Project B)

Zie meer

Ardenne Attractivity

Strategische ontwikkeling van de globale attractiviteit van de grensoverschrijdende Ardennen

Zie meer

Ardenne Cyclo

Grensoverschrijdende toeristische fietsroutes in de Ardennen

Zie meer

Ardenne Ecotourism

Ontwikkeling van een aanbod voor duurzaam toerisme in de grensoverschrijdende Ardennen (Project A)

Zie meer

Ardenne Marketing

De toeristische marketing van de grensoverschrijdende Ardennen ten opzichte van de nieuwe aanpak van de territoriale marketing (Project C)

Zie meer

microproject

Atelier EFA

Atelier for young festival Managers in the Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai

Zie meer

ATHENS

Assembly Technologies for Hybrid structurEs of Natural fiber compositeS

Zie meer

AVENIRS

ambachtelijk meesterschap, een (stimu)lans voor slimme en gezonde voeding

Zie meer

Bâti C²

Grensoverschrijdend economisch centrum voor de valorisatie en ontwikkeling van de korte circuits in de ecoconstructie

Zie meer

BIOCOMGEST

Coördinatie en communicatie van het projectenportefeuille SMARTBIOCONTROL

Zie meer

BIOCOMPAL

Implementatie van bio- gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

Zie meer

BIOHARV

Biogebaseerde piëzo-elektrische textielmaterialen voor de productie van elektrische energie

Zie meer

microproject

BIOOSS

Biodiversiteit: een sociaal dienstaanbod

Zie meer

BIOPROD

Nieuwe productie- en formuleringsstrategieën van laag toxische biopesticiden

Zie meer

BioProtect

Biologische gewasbescherming in de praktijk: optimalisatie van de efficiëntie in het veld van (nieuwe) biologische gewasbeschermingsmiddelen

Zie meer

BioScreen

Nieuwe biologische multifunctionele moleculen voor de biologische bestrijding van plantenziekten op gewassen uit de grensoverschrijdende regio

Zie meer