GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg in enkele woorden

1.Wie zijn wij?

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio’s die samenwerken om de grens te vervagen. Het programma voor Europese Territoriale Samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vier grensregio’s: de regio’s Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk; Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

2.Wat doen wij?

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek,innovatie en technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Onze nieuwsberichten

Een info delen?

De Grensoverschrijdende Minuut: Similar

Gepubliceerd op 12/10/2022

Ondanks de voortdurende mobiliteit van de mensen, bestaan er aan beide kanten van de grens nog altijd veel vooroordelen en lopen we steeds maar weer tegen problemen aan om elkaars cultuur te begrijpen. Sommige clichés zijn erg hardnekkig! Het is moeilijk zaken doen als je een verdraaid beeld van je gesprekspartner hebt. Ook is het noodzakelijk ons te blijven inspannen om talen te leren, want dan kunnen we beter communiceren en elkaars terminologie, die vaak naar heel verschillende zaken verwijst, beter begrijpen.