GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Documenten Frans gebiedsdeel

Règles particulières de gestion COVID-19 - januari 2021
Model van timesheet_France
Informations sur les règles d'éligibilités_OP français_juillet 2019
Fiche DAJ sur les Marchés publics -40000 EUR_France
Maandelijks activiteitenrapport_France
Financieel seminar voor Franse projectparners 20.06.17
Lijst van de kantoren van de gemachtigde eerstelijnscontroleurs
Vademecum selectie eerstelijnscontroleurs