GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De beheersautoriteit, het gemeenschappelijk secretariaat en het technisch team

De beheersautoriteit

De beheersautoriteit is verantwoordelijk voor de coördinatie, de supervisie en de uitvoering van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. De programmapartners hebben Wallonië aangesteld om deze functie te vervullen.

Indien u een vraag heeft met betrekking tot het programma, staat de beheersautoriteit tot uw beschikking:

Saincteletteplaats, 2 
1080 Brussel 

Tel. : +32-(0)2.421.82.11
E-mail : wbi@wbi.be

Voor meer informatie over de beheersautoriteit verwijzen we u naar het onderdeel over haar rol en taken.

Het gemeenschappelijk secretariaat

Het gemeenschappelijk secretariaat ondersteunt de beheersautoriteit bij haar taken en is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van het programma op administratief en financieel gebied.

Als u vragen hebt over de activiteiten en de organisatie van het programma, neem dan gerust contact op met het gemeenschappelijk secretariaat:

Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 Namur
Tel. : +32-(0)81.24.94.10
E-mail : info@interreg-fwvl.org

Voor meer informatie over het gemeenschappelijk secretariaat verwijzen we u naar het onderdeel over zijn rol en taken.

 

Het technisch team

Het technisch team werkt op verplaatsing en fungeert als schakel tussen het programma en de projectpartners. Het kan u informeren en met raad bijstaan bij het opstellen van een project. Het verzorgt daarnaast de opvolging van de goedgekeurde projecten. Het technisch team bestaat uit een netwerk van zes steunpunten die verspreid zijn over het grensoverschrijdende gebied. Elk steunpunt bedient een welbepaalde zone.

De steunpunten van het technisch team staan tot uw beschikking voor al uw vragen over het indienen van een project en om u te informeren over projecten die door het programma gefinancierd worden.

Steunpunten FRANKRIJK

In Hauts-de-France regio 

 

Steunpunt Lille

Technisch team Interreg
Conseil Départemental du Nord
51 rue Gustave Delory
59047 Lille Cedex

Tel. : +33-(0)3.59.73.57.21
E-mail : sylvie.tondeur@lenord.fr

 

Steunpunt Valenciennes

Technisch team Interreg
10 avenue Henri Matisse
59300 Aulnoy-lez-Valenciennes

Tel. : +33-(0)3.27.42.43.34
E-mail : interregnordpasdecalais@orange.fr

 

Steunpunt Amiens

Technisch team Interreg
35, rue Jules Lefebvre
80000 Amiens

Tel. : +33-(0) 3.74.27.40.76
E-mail : interregpicardie@hautsdefrance.fr

In Grand Est regio

Steunpunt Charleville-Mézières

Technisch team Interreg

Maison de la Région Grand Est
22, avenue Geroges Corneau - CS 10772

Tel. : +33-(0)3.26.70.74.33
E-mail : lucie.maurel@grandest.fr

Steunpunt Wallonië

Technisch team Interreg
Avenue Jean Mermoz, 30
6041 Gosselies

Tel : +32-(0)71.20.98.20
E-mail :interreg.wallonie@skynet.be

Steunpunt Vlaanderen

Technisch team Interreg
Provinciebestuur West-Vlaanderen
Dienst Economie en Europese & Internationale Samenwerking

Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries

Tel : +32-(0)50.40.34.19
E-mail :interreg.nf@west-vlaanderen.be

 

 

Voor meer informatie over het technisch team verwijzen we u naar het onderdeel over zijn rol en taken.