GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Wettelijke vermeldingen en Privacycharter

WETTELIJKE VERMELDINGEN EN PRIVACYCHARTER

https://www.interreg-fwvl.eu/

Volledige bedrijfsgegevens:

Gemeenschappelijk Interreg-secretariaat France-Wallonie-Vlaanderen VZW
Avenue Sergent Vrithoff, 2
5000 Namen
BELGIË

BESCHERMING VAN DE PRIVACY EN DE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen leeft de wetgeving betreffende de privacy en de verwerking van persoonsgegevens na (o.a. de AVG/GDPR – Algemene (Europese) Verordening nr. 2016/679, nl. Algemene Verordening Gegevensbescherming).

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Het Programma is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke en voorgeschreven vereisten hierrond.

PRIVACYCHARTER

INGEZAMELDE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zamelt de persoonsgegevens in die meegedeeld worden in het contactformulier dat hiertoe ter beschikking staat.

Via de website worden er drie verschillende soorten persoonsgegevens ingezameld:

 • Gegevens ingevoerd en verstuurd bij de inschrijving op de nieuwsbrief;
 • Gegevens ingevoerd en verstuurd via de verschillende contactformulieren: verspreiding van documenten, toegang tot de Beheersapplicatie, inschrijving voor evenementen en aankondiging van evenementen;
 • Gegevens ingezameld door Google Analytics. Meer informatie over Google Analytics en privacy.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen verwerkt en bewaart uw gegevens:

 • Om te reageren op uw informatie-aanvragen (verspreiden van documenten, toegang tot de Beheersapplicatie, enz.);
 • Om u in te schrijven voor de voorgestelde evenementen;
 • Voor statistische doeleinden;
 • Voor de verbetering van haar dienstverlening.

JURIDISCHE GRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Voor de verwerking van uw gegevens baseert Interreg France-Wallonie-Vlaanderen zich op de volgende grondslag(en):

U gaf toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden waarbij de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de dienst waarop u inschrijft (bijvoorbeeld: gebruik van uw mailadres of telefoonnummer om u te contacteren of om u in te schrijven voor een evenement of onze nieuwsbrief).

GEBRUIK VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Uw gegevens worden enkel gebruikt door Interreg France-Wallonie-Vlaanderen voor de bovenvermelde doeleinden. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden bezorgd voor commerciële doeleinden.

BEWAARTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig. Interreg France-Wallonie-Vlaanderen bewaart en verwerkt persoonsgegevens gedurende de volledige periode die nodig is voor de verwerkingen die u aanbelangen.

UW RECHTEN BETREFFENDE UW PERSOONSGEGEVENS:

Recht op toegang, rechtzetting, schrapping, inperking, verzet en intrekking van uw toestemming.

U hebt het recht om op elk moment gratis:

 • Kennis te nemen van uw persoonsgegevens bewaard door Interreg France-Wallonie-Vlaanderen;
 • Uw persoonsgegevens te laten corrigeren, updaten, wijzigen of schrappen;
 • U te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • De toestemming in te trekken die u gaf voor het gebruik van uw gegevens.

Gelieve ons te contacteren om deze rechten uit te oefenen:

Gemeenschappelijk Interreg-secretariaat France-Wallonie-Vlaanderen VZW
Avenue Sergent Vrithoff, 2
B-5000 Namen

BEVEILIGING EN BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS:

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen neemt alle redelijke fysieke, elektronische en organisatorische maatregelen om vernietiging, verlies, vervalsing, ongeoorloofde toegang of bekendmaking aan derden door onachtzaamheid van de persoonsgegevens onder onze controle te voorkomen.

Indien er zich ondanks alles toch een incident zou voordoen met uw persoonsgegevens, dan zal u hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht worden volgens de voorwaarden voorzien door de wet.

GEBRUIK EN BEHEER VAN COOKIES OP DE WEBSITE:

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch op de harde schijf van uw computer bewaard worden zodra u een website bezoekt. Deze cookies bevatten een uniek identificatienummer en zorgen er o.a. voor:

 • Dat de toegang tot de website vereenvoudigd wordt, evenals het surfen;
 • Dat de snelheid en de efficiëntie bij het gebruik verbeteren;
 • Dat de website aangepast wordt aan uw persoonlijke voorkeuren;
 • Dat er statistieken uitgewerkt kunnen worden omtrent uw bezoek aan de website.

De cookies die we gebruiken bij het surfen op de website van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen kunnen ingedeeld worden in twee verschillende categorieën:

 • Functionele cookies die broodnodig zijn voor een goede werking van de website

Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en ze kunnen niet uitgeschakeld worden: bewaren van de voorkeurstaal, bewaren van de sessiecookies waardoor uw computer herkend wordt tijdens het bezoek aan de website.

 • Cookies d’optimisation

De optimalisatiecookies zorgen ervoor dat het gebruik van de website door onze bezoekers geanalyseerd kan worden zodat we de nodige verbeteringen kunnen doorvoeren: registratie van de verbindingsgegevens van de gebruikers, opvolging via Google Analytics (dienst voorgesteld door Google waarmee u de manier waarop de bezoekers de website gebruiken kan analyseren en rapporten kan opstellen over het gebruik van de website om de bruikbaarheid te optimaliseren).

UW KEUZE BETREFFENDE DE COOKIES:

De functionele cookies die broodnodig zijn voor een goede werking van de website kunnen niet zelf gekozen worden en ze kunnen niet uitgeschakeld worden.

U kan de optimalisatiecookies weigeren, maar dit kan zorgen voor een minder optimale surfervaring en voor een mindere werking van de websitefuncties.

U kan het gebruik van cookies beperken door de parameters van uw browser aan te passen.

Bij Internet Explorer:

 • Klik op ‘Extra’ bovenaan in het scherm van de browser en selecteer ‘Internetopties’.
 • In het scherm van de opties klikt u op het tabblad ‘Privacy’.
 • Om de cookies in te schakelen, plaatst u de cursor op Normaal of een lagere parameter.
 • Om de cookies uit te schakelen, plaatst u de cursor helemaal bovenaan zodat alle cookies geblokkeerd worden.

Bij Firefox:

 • Klik op Tools in het browsermenu en selecteer ‘Opties’.
 • Selecteer het tabblad ‘Privacy’.
 • Om de cookies in te schakelen, vinkt u het vakje ‘Cookies van websites accepteren’ aan.
 • Om de cookies uit te schakelen, maakt u de selectie van het vakje ‘Cookies van website accepteren’ ongedaan.

Bij Chrome:

 • Klik op het Chrome-menu in de toolbar van de browser.
 • Selecteer de optie ‘Instellingen’.
 • Klik op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’.
 • In de rubriek ‘Privacy’ klikt u op de knop ‘Instellingen voor content’.
 • Om de cookies in te schakelen, selecteert u ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ in de rubriek ‘Cookies’. De eigen cookies en de cookies van derden zijn toegelaten. Om enkel de eigen cookies te aanvaarden, selecteert u ‘Blokkeer alle cookies van derden zonder uitzondering’.
 • Om de cookies uit te schakelen, selecteert u ‘Alle sites verbieden cookiegegevens op te slaan en te lezen’ in de rubriek ‘Cookies’.

Voor alle andere browsers en mobiele toestellen:

Indien u het gebruik van cookies wil beperken voor een bepaalde browser of mobiel toestel, dan begeeft u zich naar de officiële webpagina van de browser of de fabrikant van het toestel of raadpleegt u de documenten die u ontving en volgt u de instructies.

Voor meer informatie over de cookies en de manier waarop u ze kan verwijderen, verwijzen we u graag naar de volgende website: www.allaboutcookies.org.

VRAGEN OF OPMERKINGEN:

Hebt u nog vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens?

Contacteer dan Dhr. Stephan Bodson, Directeur van het Gemeenschappelijk Interreg-secretariaat France-Wallonie-Vlaanderen, per mail via info@interreg-fwvl.org of per telefoon +32 (0)81.24.94.10.