GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Documenten Waals gebiedsdeel

PowerPoint séminaire financier opérateurs wallons 10.09.18
Regels met betrekking tot overheidsopdrachten (FR)_Formulieren (augustus 2019)
Regels met betrekking tot overheidsopdrachten (FR) - januari 2022
Regels met betrekking tot overheidsopdrachten_Verklaring belangenconflict_2020 (FR)
PowerPoint séminaire financier opérateurs wallons 23.05.17
Modèle Time sheet
Règles à suivre en matière de calcul de frais de personnel_Wall