GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Model documenten

Model eindactiviteitenrapport
Berekening van het zelffinanciering deficit
Berekening van het zelffinanciering deficit: verklarende nota
Verklaring ivm het stimulerend effect
Verklaring over de grootte van onderneming
Verklaring voor de onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties (80/20 regel)
De-minimisverklaring (van projectpartner aan eindbegunstigde)
De-minimisverklaring (eindbegunstigde)
De-minimis verklaring (projectpartner)
Projectfiche
Model verslag begeleidingscomité
Model activiteitenrapport
Budget
Conceptnota van de portefeuille
Conceptnota
Projectenportefeuillefiche