GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het programma

Het programma France-Wallonie-Vlaanderen: 5 Franse en Belgische regio's die samenwerken om de grenzen te vervagen!

Het programma voor Europese territoriale samenwerking Interreg France-Wallonie-Vlaanderen is ontstaan vanuit de wil om economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen vijf grensregio’s: Nord-Pas de Calais, Champagne-Ardenne en Picardie in Frankrijk; Wallonië en Vlaanderen in België. Het programma wil gemeenschappelijke deskundigheid samenvoegen en tegelijkertijd het potentieel van elke betrokken regio valoriseren, ten voordele van de bevolking van de zone.

Een totaal bedrag van 170 miljoen euro afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zal aan het programma toegekend worden om projecten te ondersteunen die aansluiten bij de 4 thema’s van de samenwerking:

  • onderzoek en innovatie, technologieoverdracht
  • concurrentievermogen van kmo’s
  • patrimonium, natuurlijke hulpbronnen en risicobeheer
  • sociale samenhang, gezondheid, opleiding en tewerkstelling

Door over de grenzen heen bruggen te bouwen voor de volkeren, maar ook voor de economische spelers van de betrokken gebieden, draagt de grensoverschrijdende samenwerking bij tot de eigen en de gemeenschappelijke doelstellingen van die gebieden. Deze samenwerking is, op kleine schaal, een uiting van de Europese integratie.

Pascale DELCOMMINETTE, wnd. Algemeen Bestuurder van Wallonie-Bruxelles International, Beheersautoriteit

Een grensoverschrijdende ruimte in het hart van Europa

Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen omvat een uitgestrekt grensoverschrijdend gebied aan weerskanten van de Frans-Belgische grens, dat gunstig gelegen is in het hart van Europa. Het beslaat een oppervlakte van 62.000 km² en er wonen ruim 10,8 miljoen mensen.

Het gebied omvat:

  • de departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme, Ardennes en Marne in Frankrijk
  • de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen in Vlaanderen
  • de provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg in Wallonië