GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Jaarlijks evenement "Ambassadeurs van Europa" 16.11.17