GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het beheer van het programma

De beheersautoriteit is verantwoordelijk voor de coördinatie, de administratieve en financiële supervisie en de uitvoering van het programma. Ze is ook het belangrijkste aanspreekpunt voor de Europese Commissie. Wallonië werd door alle partners van het programma aangesteld om deze functie te vervullen.

Als verantwoordelijke voor de sturing van het programma gaat de beheersautoriteit na of de voorgestelde acties in overeenstemming zijn met de doelstellingen die voor de periode 2014-2020 vastgelegd werden. De beheersautoriteit staat in voor het administratieve beheer, de controle en de evaluatie van het programma.

Om deze taken tot een goed einde te brengen, wordt de beheersautoriteit bijgestaan door de structuren die de technische bijstand van het programma verzorgen, namelijk het gemeenschappelijk secretariaat en het technisch team.

Contacteer de beheersautoriteit.

Het gemeenschappelijk secretariaat ondersteunt de beheersautoriteit bij de uitvoering en het beheer van het programma. In dat kader zorgt het secretariaat voor de operationele uitvoering van het programma op administratief en financieel vlak. Het werkt ook mee aan de selectie van de acties, de opvolging van de projecten, het financiële beheer en de evaluatie van het programma.

Contacteer het gemeenschappelijk secretariaat.

Het technisch team is bevoegd voor de technische bijstand aan de projectpartners. Het werkt op verplaatsing en staat de (potentiële) projectpartners met raad bij. Het technisch team neemt ook deel aan de beoordeling van de projecten, verzorgt de opvolging van de goedgekeurde projecten en fungeert als schakel tussen het programma en de projectpartners.

Het technisch team werkt via een netwerk van zes steunpunten die over het grensoverschrijdende gebied verspreid zijn: in Wallonië, in Vlaanderen en in de regio's Hauts-de-France en Grand Est.

Contacteer het technisch team.

Het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen is het resultaat van een samenwerking tussen de Belgische en Franse autoriteiten van het grensoverschrijdende samenwerkingsgebied.

Deze institutionele partners werken onder andere mee aan de evaluatie en de follow-up van de uitvoering van de projecten in het veld en aan de promotie van het programma. Ze helpen bij het vastleggen van de nieuwe grensoverschrijdende samenwerkingsacties in een langetermijnperspectief.

Daarenboven zorgen de institutionele partners ervoor dat de doelstellingen die door de Europese Commissie in het kader van Europa 2020 gesteld zijn, nageleefd worden.

In Frankrijk :

de prefecturen van de regio’s Hauts-de-France en Grand Est;

Préfecture des Hauts-de-France Préfecture Grand Est

de regio’s Hauts-de-France en Grand Est;

 

 

 

Région Hauts-de-France

Région Grand Est

de departementen Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Ardennes, Oise, Somme en Marne;

Conseil Départemental du Nord

Conseil Départemental du Pas-de-Calais

Conseil Départemental des Ardennes

Conseil Départemental de l'Aisne

Conseil Départemental de l'Oise

Conseil Départemental de la Somme

   

Conseil Départemental de la Marne

   

In België :

Wallonië en de Fédération Wallonie - Bruxelles;

het Vlaamse Gewest en de Provincies West- en Oost-Vlaanderen