GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De ledenlijst van het Comité van Toezicht

Het Comité van Toezicht is samengesteld uit naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de volgende partners:

 

 • Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie ;
  • VAN DE VORLE Marianne – DG Regional and Urban Policy – Unité D2 Coopération territoriale européenne

 

 • De Prefecturen van de Regio's Hauts-de-France en Grand Est ;
  • LALANDE Michel – Préfet de la Préfecture Hauts-de-France et de la Préfecture du Nord
  • FRATACCI Stéphane – Préfet de la Préfecture Grand Est
  • JOLY Pascal – Préfet des Ardennes à la Préfecture des Ardennes

 

 • De Regio's Hauts-de-France en Grand Est ;

  • BERTRAND Xavier – Président du Conseil Régional Hauts-de-France

  • ROTTNER Jean – Président du Conseil Régional Grand Est

 

 • De Conseils départementaux van Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Ardennes, Oise, Somme en Marne ;

  • LECERF Jean-René – Président du Conseil départemental du Nord

  • LEROY Jean-Claude – Président du Conseil départemental du Pas-de-Calais

  • FRICOTEAUX Nicolas – Président du Conseil départemental de l’Aisne

  • BOURGEOIS Noël – Président du Conseil départemental des Ardennes
  • LEFEBVRE Nadège – Président du Conseil départemental de l’Oise

  • SOMON Laurent – Président du Conseil départemental de la Somme

  • BRUYEN Christian – Président du Conseil départemental de la Marne

    

 • Wallonië ;

  • DI RUPO Elio – Minister-president
  • BORSUS Willy – Viceminister-president en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitalisering, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, IFAPME en Competentiecentra

  • HENRY Philippe – Viceminister-president en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit

  • MORREALE Christie – Viceminister-president en minister van Werk, Opleiding, Gezondheid, Welzijn, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten

  • DERMAGNE Pierre-Yves – Minister van Huisvesting, Lokale Besturen en Steden

  • CRUCKE JEan-Luc – Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuur 

  • DE BUE Valérie  – Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, bevoegd voor Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid 

  • TELLIER Céline – Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Rurale Renovatie en Dierenwelzijn 

 

 • De Federatie Wallonië-Brussel ;

  • JEHOLET Pierre-Yves – Minister-president

  • DAERDEN Frédéric – Viceminister-president en minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke Kansen en het Toezicht op Wallonie-Bruxelles Enseignement

  • LINARD Bénédicte – Viceminister-president en minister van Kinderopvang, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten

  • GLATIGNY Valérie – Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor Sociale Promotie, Universitaire Ziekenhuizen, Jeugdzorg, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel

  • DESIR Caroline – Minister van leerplichtonderwijs

 

 • Het Vlaams Gewest ;
  • BROUNS Jo – Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw

 

 • De Provincie West-Vlaanderen ;
  • De BETHUNE Jean – Gedeputeerde Provincie West-Vlaanderen

 

 • De Provincie Oost-Vlaanderen ;

  • GILLIS Riet – Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen

 

 • De Beheersautoriteit ;
  • DELCOMMINETTE Pascale – Administratrice générale (Wallonie-Bruxelles International)

 

Daarnaast nemen aan Het Comité van Toezicht deel, in de hoedanigheid van waarnemers:

 

 • Een vertegenwoordiger van de Certificeringsautoriteit;

  • BOONE Marie-Paule – Bestuurssecretaris-generalist Provincie Oost-Vlaanderen – Certificeringsautoriteit Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen

 

 • Een vertegenwoordiger van de Economische en Sociale Raden van de Regio's Hauts-de-France en Grand Est ;

  • DEGROOTE Laurent – Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional du Nord-Pas de Calais

  • TASSIN Patrick – Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Champagne-Ardenne

  • CAMINE Serge – Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Picardie

 

 • Een vertegenwoordiger van de Economische en Sociale Raad van Wallonië ; 
  • DAWANCE Jean-Pierre – Secrétaire général du Conseil économique et social de Wallonie

 

 • Een vertegenwoordiger van de diensten bevoegd voor milieu en gelijke kansen; deze wordt aangesteld door de instanties die hoofdpartner zijn ; 
  • QUEVY Brieuc – Directeur général du Service public de Wallonie – DGO 3 Agriculture, Ressources naturelles et Environnement
  • LANNOY Françoise – Directrice générale du Service public de Wallonie - DGO 5 Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé
  • PASCAL Michel – Directeur Régional de l'Environnement du Nord-Pas de Calais - DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement)
  • VAUDET-LAISNE Myriam – Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité - Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité (NPC)

 

 • Een vertegenwoordiger van de Auditautoriteit ;

  • QUINET Gérard – Inspecteur général des Finances à L’Inspection générale des Finances - Cellule Audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens

  • DEMARCHE Geneviève  – Inspecteur général des Finances à L’Inspection générale des Finances - Cellule Audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens

 

 • De vertegenwoordigers van het Gemeenschappelijk Secretariaat ;

 • De vertegenwoordigers van het Technisch Team ;

 

Kan bijkomend worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Comité van Toezicht als waarnemer:

 • Een vertegenwoordiger van de Economische en Sociale Raad van het Vlaams Gewest;
  • BUYSE Tim – Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen