GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Gidsen en handleidingen

Maatregelen COVID versie november 2021
Praktische fiche : saldodossier
PowerPoint lancering van de projecten
Overheidsopdrachten: guidelines (English)
Overheidsopdrachten: handleiding
Een geconsolideerde schuldvordering genereren
Handleiding voor de opvolging van Staatssteun_2019
Praktische fiche: invoer van een projet
Praktische fiche - Invoer van een projectconcept
Handleiding projectpartners (versie februari 2022)
Indicatorengids
FAQ
Handleiding (video) : het activiteitenrapport invullen
Handleiding (video) - Uitgaven en inkomsten: invoer structuurkosten
Handleiding (video) - Uitgaven en inkomsten: invoer personeelskosten
Handleiding (video) - Uitgaven en inkomsten : algemeen