GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Actor

Meer info

De programmadoelstellingen

De strategie van het programma wordt toegelicht in het samenwerkingsprogramma (SP). Ze is gebaseerd op de nieuwe Europa 2020-strategie voor intelligente, duurzame en inclusieve groei: het referentiekader van de doelstellingen die de Europese Unie tegen 2020 bereikt wil hebben. Gedurende deze periode legt de Europese Commissie de nadruk op vijf grote prioriteiten: werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, klimaatverandering en hernieuwbare energie.

Meer info

Alle evenementen van het programma

Bekijk deze pagina om alle evenementen van het programma en alle evenementen  die verband houden met het programma te ontdekken. Vind gemakkelijk de evenementen in uw buurt terug dankzij de interactieve kaart van het grensoverschrijdende gebied of kies via de kalender een datum.

Meer info