GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Toegang tot de beheersapplicatie

Toegang tot de beheersapplicatie

Het huidige programma is voor het indienen van projectconcepten, en later projecten, sterk geëvolueerd ten opzichte van de vorige programmaperiodes. De procedure verloopt nu volledig digitaal. De projectleiders moeten dus geen projectfiches meer invullen en per mail opsturen. Ze zullen rechtstreeks toegang krijgen tot de beheersapplicatie van het programma, waarmee ze in een eerste fase een projectconcept kunnen indienen, en, na een positief advies, vervolgens een project kunnen indienen.

Deze beheersapplicatie laat toe om in eerste instantie een projectconcept in te dienen en, als dit een gunstig advies krijgen, in tweede instantie een project in te dienen. De eerste stap bestaat erin om een login en een paswoord aan te vragen zodat men toegang krijgt tot de applicatie.

Enkel de beoogde projectleider moet deze stap uitvoeren. Door hieronder een aanvraagformulier in te vullen, krijgt hij een unieke inlognaam voor het project of de projecten die hij wenst in te dienen.

Als u al over een login beschikt en u hebt al uw projectconcept ingediend, is het niet nodig om een nieuwe login aan te vragen. Projectpartners die reeds over een login beschikken, kunnen zich via de volgende link rechtstreeks verbinden: http://app.interreg-fwvl.eu/

U VINDT HIER DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE BEHEERSAPPLICATIE VOOR DE INDIENING VAN DE PROJECTCONCEPTEN.

U VINDT HIER DE GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE BEHEERSAPPLICATIE VOOR DE INDIENING VAN DE PROJECTEN.

Algemene informatie
Hoofdadres
Adres 2
Contactpersoon