GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Handleiding voor projectpartners

Handleiding voor projectpartners

De handleiding voor projectpartners  werd opgesteld om projectpartners de nodige informatie te bieden over

  • de uitwerking
  • de uitvoering 
  • de afsluiting van een project 

Deze handleiding bestaat uit een aantal fiches met informatie en richtlijnen over de diverse aspecten van het projectverloop. Deze gids stelt onder andere de beheersapplicatie van het programma en de subsidiabele uitgaven in het programma voor.

Controleer of u steeds over de laatste versie van de handleiding beschikt, aangezien deze in de loop van de programmaperiode kan veranderen.

Download de handleiding voor projectpartners - versie van 2020

Download de indicatorenfiches in de instrumentendoos

Toegang tot de instrumentendoos voor projectpartners