GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Europese Commissie

Cohesion policy : supporting growth and jobs in France
Interregprogramma's kaart
Een inleiding op het EU-cohesiebeleid 2014-2020
Partners - Stripverhaal
Obstakels overwinnen in grensregio’s
Investeren in de regio’s - Cohesiebeleid 2014-2020
European Cross-Border Cooperation on Health: Theory and Practice
Europees Structuur- en Investeringsfondsen 2014-2020: officiële teksten en commentaar
Investeren in groei en werkgelegenheid - Juli 2014
Territorial Cooperation in Europe: a historical perspective
European territorial cooperation: building bridges between people