GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Projecten van de vorige Interreg-programma's

U vindt hier informatie over de projecten die door het Interreg IV-programma gefinancierd werden.

Compendium Interreg IV