GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Jaarlijks evenement "Ambassadeurs van Europa" 16.11.17

Handleiding praktische communicatie-instrumenten
Samenvatting namiddag cartoon
Samenvatting ochtend cartoon
A. Van Coillie "Gebruik van sociale media"
C. Jourdan "Creatieve en visuele communicatie"
F. Schneider "Communicatie-uitdagingen en -doelstellingen"
A. Monfret "De Europese communicatie: context"
Tutorial Piktochart