GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De institutionele partners

De projectpartners maken deel uit van publieke of private instellingen waarvan het project door de stakeholders van het programma goedgekeurd wordt.

Zoals bijvoorbeeld universiteiten, onderzoekscentra, ziekenhuizen, verenigingen, publieke en semipublieke instellingen, opleidingspartners, organisaties voor economische ontwikkeling, enz.

Om een project te kunnen indienen, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Tijdens hun werkzaamheden worden de projectpartners ondersteund door het technisch team.

Er moeten verschillende voorwaarden vervuld zijn om een project bij het programma in te dienen. Zo moeten de projecten onder andere zorgen voor een grensoverschrijdende meerwaarde in het Frans-Belgische samenwerkingsgebied.

Elk project moet langs weerszijden van de grens minstens één partner op de been brengen.

Verder moeten de projecten ook kaderen in één van de vier grote thema’s van de programmaperiode 2014-2020, nl.:

prioriteit 1

Verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie

prioriteit 2

Versterken van het grensoverschrijdende concurrentievermogen van de kmo’s

prioriteit 3

Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen

prioriteit 4

Bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

 

Zodra een project wordt goedgekeurd, staan de projectpartners in voor de concrete uitwerking ervan. Na de verschillende controles van de lidstaten te hebben doorlopen, worden hun gemaakte onkosten terugbetaald. De financiering is voor 50% afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en voor 50 % van de institutionele partners, eigen middelen en andere.