GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Samenwerkingsprogramma

Samenwerkingsprogramma
Activiteitenrapport 2021 voor het grote publiek
Activiteitenrapport 2020 voor het grote publiek
Activiteitenrapport 2019 voor het grote publiek
Activiteitenrapport 2018 voor het grote publiek
Activiteitenverslag 2017 voor het publiek
Activiteitenverslag 2016 voor het publiek
Milieuverklaring
Activiteitenverslag 2015 voor het publiek
De Frans-belgische gezondheidssamenwerking
Brochure van het programma EN
Brochure van het programma FR-NL
Strategie en uitdagingen van het Interreg-programma
Workshop 1 Hoe stap je mee in een grensoverschrijdende samenwerking
Workshop 2 Hoe stap je mee in een projectenportefeuille
Workshop 3 Hoe een project indienen via de beheersapplicatie
Workshop 4 Wat zijn de subsidiabele uitgaven