GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Info Day Interreg 2021-2027

donderdag, 16 juni, 2022

Na meer dan 7 jaar van ambitieuze projecten, vruchtbare partnerschappen en opmerkelijke successen is de tijd gekomen om de nieuwe generatie Interreg-programma's 2021-2027 te verwelkomen.

 

Op 13 juni 2022 heeft Wallonie-Bruxelles International voor de projectpartners op haar grondgebied een informatie- en uitwisselingssessie georganiseerd over de nieuwe kansen voor grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking. Deze nieuwe programma's zullen in de komende jaren voor continuïteit zorgen in de uitvoering van de beginselen en in het nastreven van de doelstellingen van Interreg. Ze zullen daarbij rekening houden met de nieuwe uitdagingen en kansen in onze samenlevingen.

 

De projectpartners die eerder al aan een programma hebben deelgenomen, kregen bij deze gelegenheid informatie over de samenwerkingskansen in het kader van andere Interreg-programma’s en hebben de projectdragers ontmoet die in die programma’s actief zijn.

 

De minder ervaren deelnemers hebben genoten van de getuigenissen en anekdotes van drie ambassadeurs van de samenwerking, die verteld hebben over hun passie en over hun trots om op hun niveau bij te kunnen dragen aan de opbouw van Europa.

 

Tot slot hebben de vertegenwoordigers van de verschillende programma's de vele vragen van een nieuwsgierig en geïnteresseerd publiek beantwoord. Dit is een veelbelovend teken voor de komende jaren!

 

Niet minder dan 300 projectdragers en actoren van de Europese territoriale samenwerking in Wallonië waren aanwezig.

 

Ontdek hier het evenement in beeld: