GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling - Grensoverschrijdend bestuur - Europese Commissie

maandag, 1 augustus, 2022

De Europese Commissie heeft onlangs een oproep tot blijken van belangstelling gepubliceerd voor de begeleiding van de actoren van de grensoverschrijdende regio's bij de versterking van hun grensoverschrijdend bestuur.

Dit zijn de belangrijkste elementen van de oproep:

Doel van de oproep:

In het kader van deze oproep vraagt de DG REGIO blijken van belangstelling van grensoverschrijdende regio's die betrokken zijn bij grensoverschrijdende vraagstukken en die hun bestuur op meerdere niveaus willen verbeteren en grensoverschrijdende strategieën voor gezamenlijke ontwikkeling tot stand willen brengen (of verbeteren). De werkzaamheden zullen in het kader van een proefproject worden uitgevoerd. De Commissie zal een contract afsluiten met de OESO, die de geselecteerde grensoverschrijdende regio's haar expertise zal verstrekken. De OESO zal individueel of in groep samenwerken met deze regio's en met andere belanghebbenden en grensoverschrijdende instellingen, om een gemeenschappelijke gegevens- en kennisbasis op te bouwen. De ervaringen zullen worden verspreid en stof vormen voor het onderzoek naar oplossingen om het grensoverschrijdende bestuur te verbeteren.

Wie kan op de oproep reageren?

De kandidaturen komen in aanmerking indien ze ofwel gezamenlijk worden ingediend door juridische entiteiten aan weerszijden van de grens, ofwel door juridische entiteiten die grensoverschrijdend van aard zijn (EGTS, Euroregio's enz.). Deze juridische entiteiten kunnen lokale collectiviteiten zijn, universiteiten of onderzoekscentra, Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS), Euroregio's enz. (in dit geval komt een enkele juridische entiteit in aanmerking). Deze juridische entiteiten moeten zich bevinden in de EU, de kandidaatlanden of Zwitserland, Noorwegen, Andorra, Monaco of Liechtenstein.

Uiterste datum voor de indiening van blijken van belangstelling: Vrijdag 30 september 2022

Voor meer informatie over de oproep: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/#1