GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Interreg Volunteer Youth : Welkom aan Hana!

vrijdag, 17 juni, 2022

Hana Jemli is op 19 mei 2022 bij het team van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen gekomen, in het kader van het Europese programma Interreg Volunteer Youth, dat wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Hana zal tot november 2022 binnen het Programma werkzaam zijn.

Ter herinnering: Interreg Volunteer Youth (IVY) maakt deel uit van het Europese initiatief “European Solidarity Corps”, dat in 2016 door de Europese Commissie werd opgericht. IVY biedt jonge Europeanen de mogelijkheid om als vrijwilliger te werken in de instellingen van de Europese territoriale (grensoverschrijdende, transnationale of interregionale) samenwerkingsprogramma’s, of in de projecten die ze uitvoeren.

Alle Interreg-programma's en -projecten kunnen jonge vrijwilligers aannemen gedurende een periode van 2 tot 6 maanden. Ze dragen bij aan de communicatieactiviteiten en de uitvoering van projecten en aan het promoten, ondersteunen en bekendmaken van de resultaten van de territoriale samenwerking.

Onze nieuwe medewerkster was bereid enkele vragen te beantwoorden en haar visie op Interreg met u te delen.

Vertel eens wat over jezelf…

Ik ben 24 jaar oud, geboren en getogen in Tunesië, een buurland van Europa. Ik heb gewerkt voor organisaties die zich bezighouden met kwesties rond mensenrechten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Na een ervaring als vrijwilliger in Sofia, Bulgarije, in het kader van het Europees Solidariteitskorps, ben ik in België aangekomen voor een nieuwe ervaring die bijzonder verrijkend is voor een persoon van niet-Europese origine.

Waarom heb je ervoor gekozen deel te nemen aan Interreg Volunteer Youth?
De kans die mij door IVY wordt geboden, is de mogelijkheid om concreet te ontdekken wat Interreg doet om de grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking te bevorderen.

Deelnemen aan het IVY-programma stelt me ook in staat jongeren te ontmoeten die zich hebben laten inspireren door de beginselen van solidariteit en Europees burgerschap.

Wat verwacht je van je ervaring binnen ons Programma?

Ik heb heel positieve verwachtingen, namelijk de mogelijkheid om meer te leren over Interreg-projecten, om de vele voordelen van grensoverschrijdende samenwerking in de Europese Unie te ontdekken en om meer te weten te komen over de betekenis van het Europees maatschappelijk engagement.

Het is een interessante ervaring, niet alleen voor mijn carrière, maar ook voor mijn persoonlijke ontwikkeling als jongere die zijn eerste stappen zet in de wereld van de Europese samenwerking. Mijn missie als verslaggever zal mij in staat stellen kennis te maken met de realiteit van de Frans-Belgische grens en met de verschillende projecten die in het kader van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen worden uitgevoerd.

Welke rol is weggelegd voor Interreg-vrijwilligers?

Interreg bestaat nu al meer dan 30 jaar. Het is belangrijk om het werk dat is verricht en de impact ervan in de grensregio's te blijven promoten en zichtbaar te maken. Hierin kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen.

Als Interreg-verslaggever kan ik mijn kennis en visie gebruiken om de communicatie van het programma te ondersteunen en over de grenzen van het programma heen te laten reiken.

Ik werk nu bijna een maand voor Interreg. Ik heb al meegewerkt aan de uitvoering van verschillende communicatieacties over enkele projecten en microprojecten.

Ken je het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen ? Op welke manier komt het Interreg-  programma France-Wallonie-Vlaanderen volgens jou ten goede aan de burgers en de gebieden?

Ik heb geleerd dat Interreg-projecten er vooral zijn om het dagelijks leven van de burgers te verbeteren en de ontwikkeling van de gebieden op verschillende niveaus te ondersteunen: economisch, sociaal, ecologisch...

Ik krijg nog veel mooie kansen om de verwezenlijkingen van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen en de projecten ervan te ontdekken en er verslag over uit te brengen.

Welkom in het team!

 

Voor meer informatie over Interreg Volunteer Youth, ga naar www.interregyouth.com