GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

A-P/RESEAU-SERVICE

Kerngegevens

Projectleider

Agence wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles; dénommée AViQ (Agence pour une Vie de Qualité)
Rue de la Rivelaine 21
6061 Montignies-Sur-Sambre
BELGIE

Contactpersoon

Sandrine BOYALS

Begindatum

01-04-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 011 970,02 €

Sociale netwerkenWebsite:

https://aidants-proches-rs.aviq.be/Pages/Accueil-AP.aspx

A-P/RESEAU-SERVICE

Bijstand aan mantelzorgers voor aan zelfstandigheidsverlies lijdende zestigplussers: een Frans-Belgisch dienstenaanbod ontwikkelen en een netwerk opbouwen voor grensoverschrijdende uitwisselingen voor professionelen en begeleiders

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Met de reeds bestaande medisch-sociale voorzieningen tussen het Franse Departement Nord en Wallonië
strekt het project A-P/RESEAU-SERVICE ertoe een Frans-Belgisch professioneel netwerk op te richten
met als specialisatie de bijstand aan de helpers van thuis levende ouderen die hun zelfredzaamheid
verliezen en kwaliteitsvolle begeleidende diensten te verlenen aan de mantelzorgers. Het betreft het
volgende:
1- Een professioneel Frans-Belgisch netwerk oprichten :
-een opdrachten-en organisatiekader uitwerken in het grensoverschrijdend netwerk.
-Een centraal punt oprichten voor de behoeften van grensoverschrijdende zorgverlenende
bevolkingsgroepen via het grensoverschrijdend wetenschappelijk comité enerzijds en grensoverschrijdende
interprofessionele ontmoetingen anderzijds.
-Werken rond één of meerdere gemeenschappelijke instrumenten voor thuisverzorgers voor een betere
evaluatie, observatie en oriëntatie van de helpers.
-Grensoverschrijdende praktijkuitwisselingen tot stand brengen om beter in te gaan op de behoeften van
helpers én begunstigden.
2- Begeleidingsprogramma's ontwikkelen voor helpers waarbij rekening gehouden wordt met hun
dagdagelijks leven en hun behoefte aan psycho-affectieve ondersteuning
-Een vorming van professionelen invoeren rondom het thema: Dagdagelijks leven van mantelzorgers voor
ouderen die hun zelfredzaamheid verliezen.
-Ongeveer 100 professionelen vormen aan weerszijden van de grens - de professionelen van
respijtplatforms voor Frankrijk en de coördinatoren van thuishulp-en -zorgverlenende diensten voor Belgiëdie
gaan ook endere mensen trainen.
-Een individueel begeleidingspakket uitschrijven voor mantelzorgers.
-Ongeweer 40 coachs vormen aan individuele psycho-affectieve ondersteuning.
-Ongeveer 300 individuele begeleidingen uitvoeren aan weerszijden van de grens.
Toegevoegde waarde van de samenwerking: Er gaat bijzondere aandacht uit naar het blijvend maken van
de grensoverschrijdende acties, evenals naar de voorwaarden om dit project voor herhaling vatbaar te
maken. De oprichting van een grensoverschrijdend net van professionelen draagt bij tot het vinden van
coherentere oplossingen inzake de know-how en de kwaliteit van de begeleiding van mantelzorgers. Ten
slotte wordt dankzij de invoering van een gemeenschappelijk wetenschappelijk comité de beoordeling
mogelijk van de relevantie, de doeltreffendheid en de impact van de acties die de verschillen in de
organisatiemodus van beide landen overstijgen.

Rapporteringsdatum 23-09-2021

Pas d'application.