GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lijst van projecten

Goedgekeurde projecten 2014-2020

Sinds de start van de programmatieperiode 2014-2020, selecteerde de Stuurgroep van het Programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 158 projecten uit vier projectenoproepen and 72 micro-projecten. Hieronder vindt u een gedetailleerde weergave van de goedgekeurde projecten.

Enkele cijfers…

De 230 geselecteerde projecten vertegenwoordigen een totaal bedrag van bijna 322 miljoen € en een EFRO-bijdrage van meer dan 166 miljoen €. Bovendien werden vijf projectenportefeuilles goedgekeurd.

Quick Start - Leaflet

Filière AD-T

Ontwikkeling van een duurzame grensoverschrijdende levensmiddelenketen

Zie meer

Flandria Rhei

Flandria Rhei

Zie meer

FORET PRO BOS

Project 1 - Bosbouw van korte omloop

Zie meer

FormaWood

Project 4 - Competentieontwikkeling – Verwerven van de juiste technische vaardigheden

Zie meer

microproject

GAF

Grens-Atelier-de-la-Frontière

Zie meer

GeDiDoT - BeVeGG

Beheer en verspreiding van grensoverschrijdende gegevens

Zie meer

microproject

GEOTHER-MYTHE 4.0

GEOTHER-MYTHE 4.0, « De geothermie ontdaan van alle mystiek door een intelligente communicatie »

Zie meer

microproject

GEPOS

Op sectorniveau georganiseerd Euregionaal beheer van aardappeloverschotten in jaren van extreem hoge productie

Zie meer

microproject

GOFF

GIDS OFF - co-creatie door kunstenaars en leerlingen van een originele en subjectieve grensoverschrijdende gids

Zie meer

GOLDEN LEIE-LYS

BLIK OP DE GOUDEN RIVIER!

Zie meer

GoToS3-PILOT

GoToS3-PILOT

Zie meer

GRASS

Vlamwerende kunstgrasmatten: veilig en duurzaam

Zie meer

Grenzeloos Competent

Met grensoverschrijdende opleiding en begeleiding naar een grenzeloze arbeidsmarkt waar vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd

Zie meer

Habitat Défi-Jeunes

Jongerenemancipatie door te voorzien in grensoverschrijdende ondersteuning in de zoektocht naar werk en huisvestiging

Zie meer

Hacktiv’ Ardenne

Een netwerk van Derde Plekken om onze gebieden te hacktiveren!

Zie meer

microproject

Hairelys

Toeristische valorisatie in de Leiestreek

Zie meer

HIS2R

Health in smart rurality - reviewed

Zie meer

I SAID

Interregional platform for Innovation in Self-determination, Autonomy and Inclusion in people with Disability

Zie meer

microproject

IGECC

Burgerbetrokkenheid voor milieubeheer van begraafplaatsen

Zie meer

microproject

INFUSE

Kruiden in functie van sociale inclusie

Zie meer

microproject

INONDASTOP

De bestrijding van overstromingen en modderstromen: de mogelijkheden van miscanthus als filtrerende plantaardige barrière

Zie meer

InTerESanT

Territoriale innovatie in grensoverschrijdende zorgverstrekking

Zie meer

InTiCosm

Innovative Trends in Cosmetics

Zie meer

KIDSHEARTS

Uitbouw van de pediatrische hartchirurgie in CHRU de Lille

Zie meer

microproject

Krachtboer

Krachtboer

Zie meer

microproject

l'aréthuse

creatie van grensoverschrijdende culturele spelen

Zie meer

LINBATYS

Het bestrijden van de overstromingen in het grensoverschrijdende Leiebekken

Zie meer

LUMINOPTEX

Nieuw intelligent textiel voor autonome sfeerverlichting

Zie meer

LYSE

Geïntegreerd beheer van de oppervlaktewateren in de Leie- en IJzerbekkens

Zie meer

Mageteaux

Grensoverschrijdende beheersing en beheer van de waterafvoer tussen Duinkerke en Nieuwpoort

Zie meer