GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lijst van projecten

Goedgekeurde projecten 2014-2020

Sinds de start van de programmatieperiode 2014-2020, selecteerde de Stuurgroep van het Programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 158 projecten uit vier projectenoproepen and 72 micro-projecten. Hieronder vindt u een gedetailleerde weergave van de goedgekeurde projecten.

Enkele cijfers…

De 230 geselecteerde projecten vertegenwoordigen een totaal bedrag van bijna 322 miljoen € en een EFRO-bijdrage van meer dan 166 miljoen €. Bovendien werden vijf projectenportefeuilles goedgekeurd.

Quick Start - Leaflet

BIOSENS

Ontwerp en realisatie van BIOSENSoren voor een duurzame en efficiënte landbouw

Zie meer

microproject

BLUE

Oevers als hefbomen voor stedenbouwkundige en milieuacties

Zie meer

BlueSter

Grensoverschrijdende ontwikkeling, ontplooiing en promotie van nieuwe valorisatie producten voor landbouwbedrijven met Bleue Mixte

Zie meer

microproject

BLUEWALKS

Ontdekking van het Blauwe Park van de Eurometropool: wandelingen en tochten

Zie meer

microproject

Boer Bricoleur

Boer en ‘bricoleur’: voor meer autonomie en machines op maat!

Zie meer

microproject

BPS22 + FRAC

Delen van competenties en uitwisseling van publiek tussen het BPS22 (BPS22 Museum voor kunst van de Provincie Henegouwent) en het FRAC Grand Large – Hauts-de-France (Fonds régional d'art contemporain Grand Large – Hauts-de-France)

Zie meer

microproject

Bed and breakfast for bees

Zie meer

C2L3Play

CREATIVE LIVING LAB TRIPLE PLAY: uitwerking van een grensoverschrijdend netwerk van living labs

Zie meer

microproject

CAPSY

CAP-Sylvestre

Zie meer

microproject

Carré BleuBlauweruit

Realisatie fietsroute "de Blauwe Ruit in het Blauwe Park van de eurometropool"

Zie meer

CE2S

Bouw : eco-maatschappelijke betrokkenheid

Zie meer

microproject

Ch'ti môme en santé

De ch’ti gezonde kinderen

Zie meer

microproject

Charmes

Toer der Charmes

Zie meer

microproject

Chiro'Act

Grensoverschrijdende vleermuizenatlas als basis voor een grensoverschrijdend actieplan

Zie meer

microproject

Circus157

CIRCUS 157 - Ontdek het verhaal achter vijf WO2-vliegtuigcrashes (auto- en ebikeroute)

Zie meer

microproject

CLEAN SEA

CLEAN SEA: Concertation Locale Environnementale par une Approche Nouvelle SensibilisEringsActie

Zie meer

Codesign Aliment

Codesign en cocreatie creëert nieuwe producten en diensten voor de agrovoedingindustrie (CodA)

Zie meer

COFFEE

Coworking in grensgebied voor toekomstige Europese ondernemers

Zie meer

COMPOSENS

De grensoverschrijdende ontwikkeling van composietmaterialen met polymeren-natuurlijke vezels terwijl er rekening wordt gehouden met sensoriële en emissiegerelateerde aspecten

Zie meer

COPROSEPAT

GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING OP GEBIED VAN GEZONDHEIDSBEVORDERING EN PATIËNTENVOORLICHTING IN PLATTELANDSGEBIEDEN

Zie meer

COSERDO

Grensoverschrijdende coördinatie van de thuisdiensten

Zie meer

COW FORME

Jobontwikkeling en verbeteren van de levenskwaliteit op het werk van de veehouders

Zie meer

microproject

CREATRAIL#1

CREATION TRAIL #1

Zie meer

Cross§Le@rn (Les Bons Clics)

Opzetten van een grensoverschrijdend netwerk met 1000 digitale hulpverleners dankzij het platform Les Bons Clics 123digit

Zie meer

CUBISM

Ontwikkeling van sensoren voor het in situ monitoren van beton

Zie meer

result

DeEau

Demonstratieprojecten voor efficiënt waterbeheer binnen strategische sectoren

Zie meer

DEMO

Duurzaamheid en Ecologie in de muzieksector en haar organisaties

Zie meer

DepollutAir

DepollutAir - Innovatieve koppelingstechnieken voor de behandeling van vluchtige organische stoffen (VOS): nieuwe methodes om de luchtkwaliteit te verbeteren

Zie meer

DESIGN'IN

DESIGN'IN - Steun aan de grensoverschrijdende ontwikkeling van de filière design-creatie

Zie meer

Destination terrils

Destination Terrils.eu (of hoe men op een doordachte en duurzame manier de toeristische ontwikkeling van mijnbergen en soortgelijke sites kan bevorderen).

Zie meer