GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lijst van projecten

Goedgekeurde projecten 2014-2020

Sinds de start van de programmatieperiode 2014-2020, selecteerde de Stuurgroep van het Programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 158 projecten uit vier projectenoproepen and 72 micro-projecten. Hieronder vindt u een gedetailleerde weergave van de goedgekeurde projecten.

Enkele cijfers…

De 230 geselecteerde projecten vertegenwoordigen een totaal bedrag van bijna 322 miljoen € en een EFRO-bijdrage van meer dan 166 miljoen €. Bovendien werden vijf projectenportefeuilles goedgekeurd.

Quick Start - Leaflet
microproject

UP TO

UP TO

Zie meer

ValBran

Valorisatie van tarwezemelen in surfactanten

Zie meer

VALBREE

Valorisatie van afgedankte kunststoffen in elektrische en elektronische apparatuur die gebromeerde vlamvertragers bevatten

Zie meer

VALDEM

Geïntegreerde oplossingen voor de valorisatie van materiaalstromen afkomstig van de afbraak van gebouwen : Grensoverschrijdende aanpak naar een circulaire economie

Zie meer

microproject

VALLUS

VALLUS : Belgische en Franse Ardennen, Gebied van oorsprong van de Gallische maaimachine

Zie meer

VALSE

Nieuwe grensoverschrijdende middelen : naar een validatie van scenario’s voor de valorisatie van sedimenten en andere materialen

Zie meer

microproject

ValSy

Van Eppe-Sauvage naar Sivry, de tocht van de zwarte ooievaar

Zie meer

VALYS

Leievallei - Parc de la Lys

Zie meer

VEDETTE

Naar een duurzaam beheerd grensoverschrijdend landschapspark Vlaamse Duinen

Zie meer

VEG-i-TEC

Piloothal voor toegepast onderzoek en ontwikkeling rond verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen

Zie meer

microproject

Viroin Meuse Evasion

Sport Avontuur en ontspanning in de Vallei van de Maas en de Viroin

Zie meer

VISES

Maatschappelijke Impact van Sociaal Ondernemerschap Valoriseren

Zie meer

microproject

Visit-tinder

Toeristische tinder

Zie meer

microproject

Vivons samen

Samen leven zonder grenzen

Zie meer

microproject

Vlaemsch Attitude

Grensoverschrijdende samenwerking Bailleul/Heuvelland/Saint-Jans-Cappel

Zie meer

WBDuraPaint

Ontwikkeling van watergedragen bio-gebaseerde and duurzame verven

Zie meer

microproject

WE ARE NEXT

WE ARE NEXT

Zie meer

WELDCOME

WELDing COooperation for Mobility and cross-border Employment: Samenwerking inzake laswerk, teneinde mobiliteit en grensoverschrijdende werkgelegenheid te bevorderen

Zie meer

microproject

WELKOM

WELKOM in de grensoverschrijdende Westhoek

Zie meer

ZERO-PH(F)YTO F&L(G)

Zero Phyto: synthese en validatie van de grensoverschrijdende kennis en praktijken in de groente- en fruitproductie

Zie meer