GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lijst van projecten

Goedgekeurde projecten 2014-2020

Sinds de start van de programmatieperiode 2014-2020, selecteerde de Stuurgroep van het Programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 158 projecten uit vier projectenoproepen and 72 micro-projecten. Hieronder vindt u een gedetailleerde weergave van de goedgekeurde projecten.

Enkele cijfers…

De 230 geselecteerde projecten vertegenwoordigen een totaal bedrag van bijna 322 miljoen € en een EFRO-bijdrage van meer dan 166 miljoen €. Bovendien werden vijf projectenportefeuilles goedgekeurd.

Quick Start - Leaflet

ProFilWood

Project 3 - Ontwikkeling van de korte ketens binnen de bos- en houtsector

Zie meer

PROGRES

PROject accelerating Growth, Resources & Enterprise Support

Zie meer

PROTECOW

Grensoverschrijdend uitwisselen en toepassen van wetenschappelijke innovaties om de stikstofefficiëntie in de voeding en de rendabiliteit van melkveebedrijven te verbeteren

Zie meer

PROTOPITCH 3.0

PROTOPITCH 3.0 - DIGITALE BEELDBEWERKING EN CREATIEVE INDUSTRIEEN

Zie meer

PROVERBIO

Bescherming van boomgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten

Zie meer

PSICOCAP

Geïntegreerde en vergelijkende praktijken en statistieken over handicaps en psychische handicaps

Zie meer

PSYCHE

Conversion de déchets plastiques en composés chimiques d’intérêt via gazéification

Zie meer

QUALICANES

Callicanes herontwikkelen tot een kwaliteitsvolle omgeving

Zie meer

microproject

R&H

Over mensen en hun roots

Zie meer

RE C²

Grensoverschrijdend economisch centrum voor de valorisatie en ontwikkeling van de korte circuits in het hergebruik van materialen

Zie meer

RECY-COMPOSITE

Recylage van composiet materialen: een grensoverschrijdende aanpak naar een circulaire economie

Zie meer

RENOVALT

Renovatie-Energie-Alternantie

Zie meer

REQUAPASS

erkenning en kwalificering van verenigingen

Zie meer

RESALIANCE

Netwerk voor informatie en sensibilisering rond autisme: hefboom voor innovatieve inclusie- en begeleidingsmechanismen in termen van communicatie en expertise.

Zie meer

RETEX

Regionale textiel recyclage

Zie meer

RHS

Netwerken Solidair Henegouwen (Sociale inclusie bevorderen door de identiteit van Henegouwen te reconstrueren)

Zie meer

RISSC

Grensoverschrijdende verbetering van voorkoming en beheer van ondergrondse risico's dat door ondergrondse ruimten veroorzaakt werden.

Zie meer

microproject

Route Bière Hainaut

Route van het bierpatrimonium in Frans-Belgisch Henegouwen: bière de garde / bière de saison

Zie meer

microproject

Route de l'Ardoise

Creëren van een grensoverschrijdende Route de l'Ardoise

Zie meer

Ruralité

Ruralité

Zie meer

SAFESIDE

Analysesysteem voor branden en gaslekken op basis van infrarood spectroscopie

Zie meer

microproject

Salamandra

Een grensoverschrijdend partnerschap om connectiviteit te herstellen voor de vuursalamander in de Boven-Schelde Vallei

Zie meer

SAPOLL

Samenwerken voor pollinators - Grensoverschrijdend actieplan voor wilde bestuivers

Zie meer

SATRAQ

Grensoverschrijdende Sensibilisering en Actie voor een vermindering van het dagelijks alcoholgebruik

Zie meer

microproject

SCiGiNa

PRODUCTIE VAN EEN THEATERVOORSTELLING VOOR DE CITADELLEN VAN GIVET EN NAMEN

Zie meer

SIMILAR

Taal- en cultuurbeleid als sleutel tot internationaal concurrentievermogen voor kmo's

Zie meer

SMART AQUAPONICS

Ontwikkeling van intelligente beheersinstrumenten voor aquaponics systemen aangepast aan professionals, stedelijke gemeenschappen en opleiding

Zie meer

SSL

Smart Socialized Living

Zie meer

microproject

STEPS4YOU

Global STEPS om het bewustzijn rond competenties, verworven door anderstaligen, te ondersteunen.

Zie meer

SymBIOse

Grensoverschrijdende symBIOse met het oog op innovatie in bodemvruchtbaarheid en in ketenontwikkeling voor de biologische akkerbouw- en groenteteelt

Zie meer