GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Lijst van projecten

Goedgekeurde projecten 2014-2020

Sinds de start van de programmatieperiode 2014-2020, selecteerde de Stuurgroep van het Programma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen 158 projecten uit vier projectenoproepen and 72 micro-projecten. Hieronder vindt u een gedetailleerde weergave van de goedgekeurde projecten.

Enkele cijfers…

De 230 geselecteerde projecten vertegenwoordigen een totaal bedrag van bijna 322 miljoen € en een EFRO-bijdrage van meer dan 166 miljoen €. Bovendien werden vijf projectenportefeuilles goedgekeurd.

Quick Start - Leaflet

SYTRANSPOM

Grensoverschrijdende synergie bij het ontwerp van innovatieve beslissingsondersteunende systemen ter bevordering van geïntegreerde bescherming tegen de belangrijkste bladschimmelziekten in aardappelen.

Zie meer

microproject

TALATA

TAlent voor TAlen

Zie meer

Teach Transition

Digital Transition for Teaching

Zie meer

TEC!

Iedereen Eco-burger!

Zie meer

TECH2FAB

Van technologie naar industriële toepassing (Technology to fabrication)

Zie meer

microproject

Templiers

Het ultieme pad van de Tempeliers

Zie meer

TENDANCES

Toeristische bestemmingen - Nieuwe Trends

Zie meer

TERAFOOD

Compacte en lage kost Terahertz sensor voor het monitoren van voedselkwaliteit

Zie meer

TEXACOV

Ontwikkeling van functioneel textiel voor het actief reinigen van binnenlucht

Zie meer

TEXTOS

Ontwikkeling van een biofunctionele matrix voor de weefselregeneratie

Zie meer

microproject

TIL

Taalinitiatie

Zie meer

microproject

TOTEM

TOuch ThE Music

Zie meer

Tourism Lab

Een toeristisch laboratorium voor grensoverschrijdende experimenten

Zie meer

Trans Agro Forest

Project 2 - Bodem- en waterbescherming dankzij agrobosbouw.

Zie meer

TRANSAÉ

TRANSitie naar Agro-Ecologie

Zie meer

microproject

TransEnergy

TransEnergy

Zie meer

microproject

TRANSF'EAU

Grensoverschrijdend netwerk voor water

Zie meer

TransfAIR

Grensoverschrijdende gereedschappen voor een geharmoniseerd beheer van de luchtkwaliteit.

Zie meer

TRANSFIRM

Studenten Ondernemers zonder Grenzen

Zie meer

microproject

TRANSIMMERSIUM

TRANSport and IMMERSIve simulation for the safety of Urban Mobility Infrastructures

Zie meer

TRANSMOBIL

Het versterken van de dienstverlening op vlak van mobiliteit in het grensoverschrijdend landelijk gebied

Zie meer

TRANSPORT

Grensoverschrijdend netwerk voor de ontwikkeling van poreuse sol-gel coatings op metalen voor tribologische toepassingen

Zie meer

TransStat

Structurele uitwisseling van sociaaleconomische en omgevingsdata van de grensgebieden

Zie meer

TRANSUNIV

Universitair onderwijs en professionele integratie in grensoverschrijdende context

Zie meer

TransVert

Het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking voor de inschakeling in het beroepsleven rond het beheer van de natuur, van de groene zones en van het landschap

Zie meer

microproject

Traverser/Oversteken

Oversteken

Zie meer

microproject

Trim the Footprint

TTF

Zie meer

TRIPOD-II

Transregional project for innovation and promotion of design - II

Zie meer

microproject

TUT'EAU

Video’s en participatieve werkprojecten voor het beheer van aquatische milieus en vochtige gebieden

Zie meer

TVBuONAIR

De natuurlijke habitats in verstedelijkte milieus met elkaar verbinden

Zie meer