GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ADAGIO

Kerngegevens

Projectleider

Institut Polytechnique UniLaSalle
Rue Pierre Waguet
BP 30313 19
60026 Beauvais
FRANCE

Contactpersoon

Nicolas BARBEZIER

Begindatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
943 735,49 €

ADAGIO

Voorstel voor innovatieve voedingsoplossingen (calciumbutyraat + ellagitanninen + vezel) om de gezondheid en het spijsverteringscomfort in mongastrische dieren en mens te verbeteren.

axe1

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Technologieoverdracht en samenwerking tussen universiteiten en bedrijven die voornamelijk ten goede komen aan kmo's


In het hele bekken Hauts-de-France-Wallonië-Vlaanderen zijn de landbouw- en de agrovoedingsactiviteiten sterk vertegenwoordigd. De laatste jaren komen de ontwikkeling en de duurzaamheid van de vleessector echter in het gedrang. Een van de meest beperkende maatregelen komt voort uit het verbod op het gebruik van antibiotica en groeibevorderaars in de kwekerijen. Bovendien zoeken de consumenten vooral naar kwaliteitsproducten (organoleptische en nutritioneel, maar ook vrij van residuen), zonder evenwel bereid te zijn hiervoor een hogere prijs te betalen. Om te proberen te antwoorden op deze dubbele beperking, stelt het project ADAGIO voor een nutritionele oplossing te creëren en de impact ervan te bewijzen die het mogelijk maakt de implementatie van darmmechanismen te bevorderen die leiden tot een gezonde spijsvertering bij gebruiksdieren. Het eerste doel is deze oplossing voor diervoeders ter beschikking te stellen, maar ook de mogelijkheid te bestuderen dat deze oplossing de basis kan vormen voor voedingssupplementen voor de mens. Het bekken Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is immers ook een van de regio’s met de hoogste prevalentie van spijsverteringsziekten van Europa.

Rapporteringsdatum 12-06-2023

Het ADAGIO project bestaat erin een nutritionele oplossing voor te stellen, samengesteld uit ingrediënten met gunstige aanvullende effecten om de darmgezondheid van productiedieren te verbeteren en dus hun gezondheidstoestand. Dit project betracht ook de mogelijkheid te bestuderen om deze oplossing te gebruiken voor humane consumptie onder vorm van voedingssupplementen met hetzelde doel de darmgezondheid te verbeteren. Onder de deelnemers aan het project, levert Sanluc de producten en brengt mede de kennis omtrent alsook over de respectieve markten. UniLaSalle verzekert een aantal analyses en coordineert het project, terwijl de Universiteit Gent betrokken is bij de sturing en uitvoering van de biggenproef. Het bedrijf Genoscreen voert de analyses uit op de microbiota. Tijdens de vorige semesters, bestond het werk van de verschillende deelnemers van het consortium uit het bepalen van de fysico-chemische eigenschappen van de componenten van de oplossing en dit zowel voor de individuële molecules als in de mix. Daarbij ook na de afwezigheid nagaan van veranderingen van deze fysico-chemische eigenschappen in het mengsel. Dit werk van karakterisering werd gekoppeld aan een tweeledige evaluatie van de biologische eigenschappen van de oplossing in vitro en in vivo. In vitro bestond het werk in het bepalen en installeren van het studiemodel, namelijk een model van co-cultuur van cellen die de dunne darm condities simuleren en een studiemodel naar de impact van de voedingsoplossing op de groei van bacteriestammen, representatief voor de microbiota. In vivo bestond het project uit een evaluatie bij twee type productiedieren : het varken en de kip. De evaluaties op het varken werden uitgevoerd tussen Oktober en December 2021 op het proefbedrijf van de Universiteit Gent. Men heeft hierbij een positief effect kunnen waarnemen van de producten op de biggen. De moleculaire analyses uit deze proef en met name de analyses op de microbiota tonen effecten op de rijkdom van bepaalde bacteriestammen, die gecorreleerd waren met de gezondheidstoestand van de biggen. Meerdere valorisatie acties werden ondernomen, zij het op wetenschappelijk niveau (deelname aan congressen) of op het niveau van het grote publiek of beroepsmensen uit de sector (deelname aan een professionele beurs en communicatie via sociale netwerken). Tijdens de laatste semester van het project, werd het werk voortgezet in de veschillende segmenten van het project. De kippenproef is uitgevoerd, en zelfs als er globaal geen significante effecten tussen de zootechnische parameters waren voor de geteste behandelingen, werd een lichte verbetering vastgesteld op de groei tijdens bepaalde périodes bij bepaalde behandelingen. Verdere verdieping in de moleculaire studies op de monsternames uit de biggenproef, alsook de in vitro testen hebben het mogelijk gemaakt de resultaten uit microbiota analyse te correleren met de impact van de ingrediënten op de verschillende bacterie soorten. Tenslotte werden verschillen valorisatie initiatieven ondernomen met name het indienen van een wetenschappelijke publicatie, de presentatie van de resultaten van het project tijdens een nationale conferentie en op meerdere internationale congressen. Bovendien hebben de leden van het consortium in december 2022 een webinar geörganiseerd toegespitst op de presentatie van de resultaten aan professionelen uit de sektor.