GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

@thenHome

Kerngegevens

Projectleider

Commission de gestion du Parc naturel des Hauts-Pays
rue des jonquilles 24 rue des jonquilles 24
7387 Onnezies
BELGIE

Contactpersoon

Francois Stocman

Begindatum

01-10-2019

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
29 900,00 €

@thenHome

Grensoverschrijdend herstel van steenuilenpopulaties

axe3

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen

Domein van bijstandsverlening

Bescherming en verbetering van de biodiversiteit, natuurbescherming en groene infrastructuur


Naar aanleiding van de inventarissen van het "Tec" Interreg -project, zullen de 5 Parcs naturels een operatie starten om de populaties van een doelsoort, de steenuil (Athene noctua), te versterken. Die soort is aanwezig in de 5 Parken en wordt door intensieve landbouwpraktijken en verstedelijking (verdwijnen van het halfopen landschap en van zijn jachtgebieden) beïnvloed . De uitvoering van twee eenvoudige acties (plaatsen van nestkasten en bewustmaking) zijn goede lapmiddelen om het verlies van habitats en broedplaatsen tegen te gaan. Te meer daar die uil (die in holtes nestelt) vanwege zijn nachtelijke en dagelijkse leefwijze, gemakkelijk waarneembaar is en daardoor door het grote publiek gekoesterd wordt. De 5 partners zullen een burger dynamiek coördineren met betrekking tot de installatie van alternatieve habitats en tot monitoring om de bevolkingsafname tegen te gaan.