GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

A 360° !

Kerngegevens

Projectleider

MAISON DE L'EUROPE DE LA GRANDE THIERACHE
18 RUE COUSIN CORBIER 18
59610 FOURMIES
FRANCE

Contactpersoon

Stéphane LIBERT

Begindatum

07-10-2019

Einddatum

31-12-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

A 360° !

Een 360 ° voor grensoverschrijdende tewerkstelling!

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


Ons grensoverschrijdende grondgebied, dat met name gekenmerkt wordt door een aantal van de grootste werkloosheidscijfers, heeft niettemin een zeer actief economisch en industrieel weefsel dat, paradoxaal genoeg, moeite heeft om in bepaalde sectoren en branches te werven. Tegelijkertijd heeft het belangrijke aanbod van opleidingen die aan deze behoeften tegemoetkomen te lijden onder een wreed gebrek aan kandidaten dat leidt tot de annulering van volledige cursussen. Het project bestaat er daarom in het grenseffect uit te wissen in termen van grensoverschrijdende toegang tot werkgelegenheid en opleiding, terwijl het voldoet aan de plaatselijke beroepen met mankracht. Dit doel leidt tot het opheffen van belemmeringen voor mobiliteit. , om een ​​begeleiding te bieden aan de perspectieven die aan beide kanten worden aangeboden, om het dagelijkse leven van de grensarbeider te vergemakkelijken. Dankzij een uitgebreid netwerk van geassocieerde partners zal het project de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en daarmee de samenhang van het grensoverschrijdende grondgebied verbeteren.