GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIOOSS

Kerngegevens

Projectleider

EDEN 62
rue Claude 2
62240 Desvres
FRANCE

Contactpersoon

Anthony Péron

Begindatum

01-09-2019

Einddatum

31-12-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
30 000,00 €

BIOOSS

Biodiversiteit: een sociaal dienstaanbod

axe4

Categorie

Microproject

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak

Domein van bijstandsverlening

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang


Het project richt zich op betaalbare en duurzame voordelen van natuur met een invloed op welzijn. D.m.v. een strategie gebaseerd op het Frans-Belgische mijnbekken waar natuurgebieden worden bedreigd door toenemende verstedelijking. Het project moet participatief natuur en burgers met elkaar verbinden, een sociale en solidaire band creëren en bijdragen aan vermindering van afzondering d.m.v. ondersteunende systemen en uitvoeren van acties (diagnose, bewustwording, herwaardering, ...). De hefboom “voordelen van biodiversiteit” activeert en stimuleert de drijvende kracht van goed samenleven en gehechtheid aan grondgebied en omgeving door liefde voor natuur te versterken in het hart van de inwoners, zelfs in sociaal achtergestelde sectoren, als een vector van beter fysiek, mentaal en psychologisch welzijn. De geïmplementeerde middelen nodigen uit om verder te kijken dan de eenvoudige consumentistische relatie met de natuur en presenteren biodiversiteit als waardevolle bondgenoot in ons dagelijks leven.