GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BIOCOMPAL

Kerngegevens

Projectleider

MATERIA NOVA
Parc Initialis
Av. N. Copernic 1
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Leila BONNAUD

Begindatum

01-07-2016

Einddatum

31-12-2020

Budgettaire elementen

Totaal Budget
1 873 502,36 €

Website:

http://www.biocompal.eu/

BIOCOMPAL

Implementatie van bio- gebaseerde lichte composieten voor structurele toepassingen in de transportsector

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ontwikkeling en bevordering van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het aanbieden van diensten die bijdragen aan de koolstofarme economie en aan de weerbaarheid tegen de klimaatverandering (met inbegrip van steun aan dergelijke diensten)


In het licht van de nieuwe economische en milieu-uitdagingen van de wereld van vandaag, zoals de schommelingen van de petroleumprijzen en de steeds strengere wetgeving op emissies en schadelijke effecten voor het milieu, wordt de ontwikkeling van materialen te ontwikkelen die het energieverbruik van transportvoertuigen verminderen cruciaal. Het project BIOCOMPAL beoogt de ontwikkeling van nieuwe, lichte, hoogpresterende, biogebaseerde materialen met een lage CO2-voetafdruk, door een valorisatie met hoge toegevoegde waarde van biomassa uit de regionale land- en bosbouw voor de structurele toepassing in de transportsector (luchtvaart, spoorwegen enz.). De industrieën die deze biomassa produceren, zijn goed aanwezig in de grensstreek. De doelstellingen van het project zijn dus als volgt: de productie van innovatieve, hoogpresterende thermohardende harsen op basis van hernieuwbare natuurlijke fenolen; de ontwikkeling van nieuwe ontwerpen van performante textielversterkingen op basis van natuurlijke technische vezels uit de lokale vlasteelt; de ontwikkeling van een implementatiemethode en een vorm van composieten met lage CO2-voetafdruk met gebruik van de ontwikkelde bestanddelen (i.e. het hars en de textielversterking); en de productie van een prototype om de aanpak van het project te valideren.

Rapporteringsdatum 17-06-2021

Het project BIOCOMPAL richt zich op de ontwikkeling van nieuwe en hoogperformante biogebaseerde lichte materialen met een lage CO2-voetafdruk. Dit gebeurt via de valorisatie van vlasvezels en biomassa uit de land- en bosbouw die momenteel als afval worden beschouwd. Als zodanig kan het economische spelers interesseren bij het zoeken naar nieuwe toepassingen en nieuwe markten voor dit type organische reststromen . Verder in de keten zullen verwerkers en fabrikanten van materialen geïnteresseerd zijn in de resultaten van dit project op het vlak van plantaardige vezels, weefsels, biogebaseerde harsen en bindmiddelen, specifieke additieven voor vezels en harsen, prepregs, enz. Dan, nog verder in de keten, zullen de technologische innovaties van het project interesse opwekken bij fabrikanten en leveranciers van composietonderdelen. Ten slotte zullen de resultaten van dit project ook nuttig zijn voor eindgebruikers, assemblagebedrijven en fabrikanten van voertuigen of afgewerkte producten die op zoek zijn naar hoogwaardige lichte materialen. Het BIOCOMPAL-project heeft volgende resultaten en vorderingen behaald: -Een demonstrator werd ontwikkeld die de mogelijkheden laat zien voor het vervaardigen van complexe composietonderdelen - De teelt en karakterisering van ongeveer 25 variëteiten vlas tijdens de periode 2016-2020 resulteerde in een database met de kenmerken van deze verschillende variëteiten in termen van opbrengst en mechanische eigenschappen. - Een test voor het berekenen en bepalen van de vlasvezeleigenschappen werd gevalideerd uit stalen van geïmpregneerde vezelbundels. -er zijn weefsels met vlasvezels gemaakt - Commerciële brandwerende behandelingen zijn getest op vlasversterkingen. - Er zijn intrinsiek temperatuurbestendige harsen gemaakt van moleculen afkomstig uit hernieuwbare bronnen. - De RTM-productie van composieten op basis van vlasversterking is in detail bestudeerd en een model dat rekening houdt met de zwelling en absorptie van hars door plantenvezels is verbeterd en gevalideerd door experimentele resultaten. - Er zijn verschillende producten ontwikkeld om het gebruik van biogebaseerde materialen in structurele toepassingen te bevorderen: nieuwe hittebestendige harsen uit hernieuwbare bronnen, nieuwe thermogevormde, gemakkelijk te hanteren prepregs en lichtere composieten -De weerstand tegen thermische veroudering en vochtigheid van composietcoupons die in het project zijn ontwikkeld, werden getest. -De temperatuur en brandwerendheid van de verschillende soorten materialen die in het project zijn ontwikkeld, werden op laboratoriumschaal bestudeerd. -Een luchtzuiveringsfunctie werd toegevoegd aan de materialen van het BIOCOMPAL-project via een samenwerkingsstudie met het TEXACOV-project. -Een LCA-studie waarin traditionele glas / epoxycomposieten werden vergeleken met biogebaseerde vlas / bio-epoxycomposieten, werd uitgevoerd om de gunstige voorwaarden te bepalen voor het gebruik van deze biogebaseerde composieten. Enkele cijfers over de communicatie van het BIOCOMPAL-project: een website (www.biocompal.eu), 7 video's en 15 documenten (folders, brochures, posters, enz.) die het project promoten, een hoofdstuk in een boek, 9 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in gespecialiseerde tijdschriften, 2 andere publicaties in afronding, 1 proefschrift, 5 georganiseerde evenementen, 16 deelnames aan internationale congressen en symposia, meer dan 70 algemene communicaties en meer dan 1000 gesensibiliseerde mensen, waaronder 32 bedrijven die hun interesse in de ontwikkelingen van dit project toonden en 7 bedrijven die actief deelnamen aan het project. Het BIOCOMPAL-project is ook een consortium dat technisch advies en ondersteuning biedt aan bedrijven en economische actoren die actief zijn in de transportsector, de bouw, meubelontwerp en actoren van de land- en bosbouwsector in de onderstaande gebieden: -Ontwerp, synthese en formulering van lijmen en harsen die intrinsiek vlambestendig zijn en vervaardigd worden op basis van fenolverbindingen afkomstig van biomassa uit de land-of bosbouw (contact Leïla Bonnaud: leila.bonnaud@materianova.be ) -Teelt van vlas voor technische toepassingen (contact Lies Willaert: lies.willaert@inagro.be ) -Design en voorbereiding van textielversterkingen op basis van natuurlijke vlasvezels voor gebruik in materialen (contact Frederik Goethals: frg@centexbel.be ) -Vervaardiging van prepregs en lichte composietmaterialen, optimalisering en modellering van de productieprocessen (contact: Prof. Chung-Hae Park: chung-hae.park@imt-lille-douai.fr )