GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ACT' EMPLOI

Kerngegevens

Projectleider

CIEP Hainaut Centre (OP jusqu'au 31/12/2018 puis OP CdF à partir du 01/01/2019)
Rue Marguerite Bervoets 10
7000 Mons
BELGIE

Contactpersoon

Noella Baratto

Begindatum

01-01-2018

Einddatum

30-06-2022

Budgettaire elementen

Totaal Budget
2 616 288,51 €

Website:

www.act-emploi.eu

ACT' EMPLOI

Grensoverschrijdend begeleiding voor werk

axe4

Categorie

Project

Specifieke doelstelling van het programma

Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten

Domein van bijstandsverlening

Toegang tot werkgelegenheid voor werkzoekenden en niet-actieven, met inbegrip van langdurig werklozen en personen die ver van de arbeidsmarkt af staan, mede door middel van plaatselijke werkgelegenheidsinitiatieven en ondersteuning van de arbeidsmobi


De sector van de persoonsdienstverlening wordt tegenwoordig geconfronteerd met een grote uitdaging, nl. die van de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit vereist onder andere de ontwikkeling van het professionalisme en een betere kennis van het bestaande opleidingsaanbod in de sector in Frankrijk en België. Het project ACT’ EMPLOI wil de sector van persoonsdienstverlening koppelen aan die van de nieuwe technologieën. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan de sector van de persoonsdienstverlening professionaliseren, bijdragen aan de sociale inclusie van kwetsbare personen en de kwaliteit van de dienstsverlening door de werknemers verbeteren. Door werkzoekenden op te leiden in nieuwe technologieën wordt niet alleen de sector van de diensten aan personen geprofessionaliseerd, maar vermindert ook de digitale kloof bij de bevolking (zorgverleners en personen). Onder de geplande acties voorziet het project de ontwikkeling van een innovatieve opleiding door de invoering van een dubbele certificering (FR en B), het aanleren van Frans en Nederlands, wat bevorderlijk is voor de grensoverschrijdende mobiliteit en de verwerving van de competenties voor een publiek dat heel moeilijk toegang vindt tot de arbeidsmarkt, om te beantwoorden aan de behoeften van de ondernemingen van de sector; de ontwikkeling van gemeenschappelijke opleidingsinstrumenten voor een dubbele certificering, die zowel bij de Franse als de Belgische werkgevers geldig is; de verbetering van de aanwerving via een grensoverschrijdend werkgeversnetwerk en het delen van werkaanbiedingen over het hele grondgebied van het project.

Rapporteringsdatum 03-03-2023

.