GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

BioScreen

Kerngegevens

Projectleider

Université de Reims Champagne-Ardenne
Villa Douce Boulevard de la Paix 9
51724 Reims
FRANCE

Contactpersoon

ESSAID AIT BARKA

Begindatum

01-10-2016

Einddatum

31-03-2021

Budgettaire elementen

Totaal Budget
3 097 785,10 €

Website:

http://www.smartbiocontrol.eu/fr/projet-bioscreen/

BioScreen

Nieuwe biologische multifunctionele moleculen voor de biologische bestrijding van plantenziekten op gewassen uit de grensoverschrijdende regio

axe1

Categorie

Projectenportefeuille

Specifieke doelstelling van het programma

Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit

Domein van bijstandsverlening

Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo's


Het gebruik van conventionele synthetische pesticiden in de landbouw tast de kwaliteit van de lucht en het water aan en heeft welbekende gevolgen voor de biodiversiteit en de gezondheid van de mens. Bovendien vormt het gebrek aan beschikbare biogebaseerde producten vaak een hindernis voor de invoering van agro-ecologie of de overgang van conventionele naar duurzame landbouw. Om aan de groeiende vraag naar de ontwikkeling van milieuvriendelijke landbouw in de grensstreek te voldoen, beoogt het project BioScreen het onderzoek naar en de identificatie van nieuwe moleculen van biologische en multifunctionele oorsprong voor de biologische bestrijding van plantpathogene agenten in het grensgebied.
 Zo zal een screeningplatform met een snelle doorvoer worden geïmplementeerd om nieuwe moleculen met antifungale werking te identificeren en/of de weerstand van planten tegen plantpathogenen uit te lokken. Het project BioScreen zal ook opleidings- en communicatieacties ontwikkelen door de organisatie van symposia, seminaries en zomeruniversiteiten. Dit project beoogt de oprichting van een gemeenschappelijk opleidingsplatform dat alle geïnteresseerde studenten of grensoverschrijdende instellingen de mogelijkheid biedt om hun opleiding op het gebied van biologische bestrijding te perfectioneren.

Rapporteringsdatum 12-07-2022

Het gebruik van conventionele synthetische gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw tast de water- en luchtkwaliteit aan en heeft erkende gevolgen voor de biodiversiteit en de gezondheid. Bovendien vormt het gebrek aan beschikbare bio gebaseerde producten vaak een belemmering voor de ontwikkeling van agro-ecologie of voor de overgang van conventionele naar duurzame landbouw. Het BioScreen-project, dat deel uitmaakt van de SMARTBIOCONTROL-portfolio (http://www.smartbiocontrol.eu) en medegefinancierd wordt door het INTERREG-programma France-Wallonie-Vlaanderen, heeft tot doel de identificatie van nieuwe moleculen van biologische oorsprong voor de biocontrole van fytopathogene agentia in gewassen in de grensoverschrijdende regio, zonder dat dit gevolgen heeft voor de menselijke gezondheid of het milieu. Het project heeft een looptijd van 4 jaar en een budget van meer dan 3 miljoen euro, waarvan 1,7 miljoen euro EFRO-subsidie is. Sinds het begin van het project is door de 9 operatoren een platform opgezet voor het screenen van moleculen. Er zijn verschillende nieuwe amfifiele moleculen geproduceerd en nieuwe schimmel- en bacteriestammen voor biocontrole gekarakteriseerd met medewerking van de operatoren van de Universiteit van Artois (UArtois), de Universiteit van Lille (ULille), de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCLouvain), de Universiteit van Liège - Gembloux AgroBioTech (GxABT) en de Universiteit van Gent (UGent). De screening op basis van activiteiten van stimulatie van de plantafweer en antimicrobiële activiteiten heeft de identificatie mogelijk gemaakt van verscheidene nieuwe kandidaat-stammen/moleculen in het kader van het platform dat is opgezet door de Universiteit van Reims Champagne-Ardenne (URCA), de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve (UCLouvain), het ISA van Lille (ISA), de Universiteit van Liège - Gembloux AgroBioTech (GxABT) en de Universiteit van Gent (UGent). Ook zijn communicatieacties uitgevoerd, waaronder presentaties op tal van symposia, congressen, conferenties en algemene vergaderingen (waaronder verscheidene internationale) waarbij het hele partnerschap betrokken was. Vermeldenswaard zijn onder meer de deelname van het Bioscreen-project aan de departementale algemene vergadering van een nationale landbouwunie FNSEA (Pas de Calais, Frankrijk), het 69e jaarlijkse symposium over gewasbescherming, het 12e EFPP/SFP-congres, het 1e International Symposium on Plant Bioprotect over wetenschap en technologie van de plantenbescherming, de PSE Young Scientists' Meeting - Natural Products in Health, Agro-food and Cosmetics, de JOBIM 2017, het 7e Congres van Europese Microbiologen FEMS 2017, het 2e PlantBioProtech Congres 2019 en de 2e Biënnale over innovatie in de graansector: Phloème 2020. In het kader van het project werden 12 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd. Het project was ook het onderwerp van verschillende persartikels, bijvoorbeeld in "Belgian Research in Europe". Wat het onderwijs betreft, draagt het project bij tot de opleiding van talrijke studenten of jonge onderzoekers, hetzij door hun aanwerving op het project Bioscreen, hetzij door het opzetten van een gemeenschappelijke cursus met de partneruniversiteiten over de wetenschappelijke resultaten en de grensoverschrijdende toegevoegde waarde van een project als dit. Tot op heden hebben 222 studenten/doctorandi in het kader van het project opleidingsactiviteiten gevolgd.