GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Een "Tiny House" in Bergen

Gepubliceerd op 23/11/2021

In het kader van het CE2S-project hebben tien Waalse en Franse werkzoekenden die een opleiding in ecologisch bouwen volgden, een "tiny house" op wielen gebouwd.

Het huisje, dat in het grasveld van het OCMW van Bergen staat, zal als nood- en transitoplossing fungeren voor mensen in nood die gedurende enkele weken geen dak boven hun hoofd vinden.

TRANSUNIV: Een boost voor studies, loopbanen, onderzoek en innovatie

Gepubliceerd op 22/10/2021

Het academiejaar is nu echt van start gegaan en de studenten zitten weer op de banken van het auditorium, in de hoop dat de periode waarin de lessen uitsluitend van achter een scherm gevolgd konden worden, snel tot het verleden zal behoren.

10 jaar European Cooperation Day! Dat verdient een feestje!

Gepubliceerd op 31/08/2021

Elk jaar vieren we op 21 september de Europese territoriale samenwerking, een prachtig staaltje solidariteit binnen het cohesiebeleid, dat ernaar streeft om problemen op te lossen die het nationale kader overstijgen en om het potentieel van verschillende gebieden gezamenlijk te ontwikkelen.

RETEX: een impuls geven aan de omschakeling van de textielindustrie naar de kringloopeconomie

Gepubliceerd op 31/08/2021

Het Frans-Belgische grensgebied fungeerde doorheen de geschiedenis als bloeiend centrum van de laken- en kantindustrie, maar ook van de verwerking en toepassing van vlas- en katoenvezels. Het gebied droeg de textielindustrie, die trouwens de oudste industrie in de regio is, steeds een warm hart toe.

In de loop der jaren kende de textielindustrie tal van innovaties, zowel op het vlak van de gebruikte materialen, als op het vlak van de productiemethoden. Het project RETEX gaat hierbij nog een stapje verder en streeft naar innovatie binnen de textielindustrie waarbij de kringloopeconomie centraal staat, zoals de postproductiefase en de problemen bij de verwerking van afval en overschotten.

RETEX werkt daarom rond de vermindering van textielafval en het milieuvriendelijk ontwerpen (“eco-design”) van producten uit gerecycleerd textiel. Deze insteek zorgt ervoor dat de lokale spelers de internationale concurrentie het hoofd kunnen bieden én dat de negatieve milieu-impact van de textielsector sterk vermindert.

Ontdek alles over het project RETEX in De Grensoverschrijdende Minuut:

 

 

INCLUSIVE GROWTH-briefkaarten – TEXTOS, een prachtvoorbeeld van Europese territoriale samenwerking op het vlak van gezondheidszorg.

Gepubliceerd op 24/08/2021

In het kader van het Inclusive Growth Network van INTERACT werd een campagne met 46 briefkaarten gelanceerd om de maatschappelijke impact van INTERREG-programma's en territoriale samenwerking in de verf te zetten.

Deze briefkaarten zijn onderverdeeld in vier categorieën: Vergrijzing, Gezondheidszorg, Werkgelegenheid, Jeugd. Elke categorie omvat projecten met verschillende soorten territoriale samenwerking.

In de categorie Gezondheidszorg werd het project TEXTOS van ons Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen geselecteerd. Dit project heeft als doel om een innovatieve 3D-matrix te ontwikkelen voor weefselengineering met het oog op de reconstructie, regeneratie of vervanging van gebrekkige weefsels of organen.

      

Het programma is op zoek naar een Interreg Youth Volunteer !

Gepubliceerd op 13/08/2021

Wil je het team versterken als onze volgende InterregYouth vrijwilliger/-ster ?

De vrijwilliger/-ster zal steun verlenen aan het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWV), dat tot doel heeft uitwisselingen tussen de gebieden aan weerszijden van de Frans-Belgische grens te bevorderen. Het hoofddoel is steun te verlenen aan projecten die gericht zijn op het oplossen van grensoverschrijdende uitdagingen.

NOMADe-project: "pijn zit in je hoofd"?

Gepubliceerd op 26/07/2021

"Pijn zit in je hoofd" - van dooddoener naar werkelijkheid hoe zit het nu juist in elkaar?

Het NOMADe-project heeft tot doel de levensomstandigheden van de mensen in het grensgebied te verbeteren. Daartoe bundelen de partners binnen het project hun kennis en werken ze samen om nieuwe oplossingen te vinden voor neuro-musculoskeletale aandoeningen. De verzamelde resultaten zullen leiden tot een beter begrip, de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor gezondheidswerkers in de regio en een grotere bewustmaking van de groepen die door deze aandoeningen getroffen worden.

Zo hebben de projectpartners een video gemaakt waarin enkele zaken duidelijk op een rijtje gezet worden.

Activiteitenrapport voor het grote publiek 2020

Gepubliceerd op 01/07/2021

Ondanks de bijzondere context van de gezondheidscrisis gingen het programma en de projecten verder in 2020. In het voorbije jaar focusten de activiteiten zich voornamelijk op volgende vier punten:

Ch'ti môme en santé, de juiste reflex van jongs af aan.

Gepubliceerd op 30/06/2021

Omdat hygiëne ons hele leven lang deel uitmaakt van ons dagelijkse leven, is het essentieel om van jongs af aan de juiste reflex aan te leren!

 

Preventie en bewustmaking: de twee pijlers van het microproject "Ch'ti môme en santé", waarbij de kinderen in de grensstreek centraal staan.

 

 

Design'In verovert de stadscentra in de grensstreek!

Gepubliceerd op 30/06/2021

 

Het Design'In-project streeft ernaar om door middel van design de positie van de winkels in de stadscentra te versterken en te boosten.

 

Via drie acties "Design'In Shops", "Pop'In Store" en "Design'In Town" die elkaar aanvullen biedt het project winkels de mogelijkheid een make-over te krijgen om hun eigenheid in de verf te zetten.

 

Designers en ontwerpers krijgen op hun beurt de gelegenheid hun commerciële contacten uit te breiden en hun klantenkring aan de andere kant van de grens uit te bouwen.

 

Tot slot krijgt de aantrekkingskracht van de stadscentra een boost en wordt de stedelijke ruimte eigenlijk een plaats voor co-creatie waar de gebruikers zich opnieuw thuis kunnen voelen.