GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

NOMADe-project: "pijn zit in je hoofd"?

maandag, 26 juli, 2021

"Pijn zit in je hoofd" - van dooddoener naar werkelijkheid hoe zit het nu juist in elkaar?

Het NOMADe-project heeft tot doel de levensomstandigheden van de mensen in het grensgebied te verbeteren. Daartoe bundelen de partners binnen het project hun kennis en werken ze samen om nieuwe oplossingen te vinden voor neuro-musculoskeletale aandoeningen. De verzamelde resultaten zullen leiden tot een beter begrip, de ontwikkeling van nieuwe opleidingen voor gezondheidswerkers in de regio en een grotere bewustmaking van de groepen die door deze aandoeningen getroffen worden.

Zo hebben de projectpartners een video gemaakt waarin enkele zaken duidelijk op een rijtje gezet worden.

In de video komt men alles te weten over de werkelijkheid achter de veelgebruikte uitdrukking: "pijn zit in je hoofd".

Een korte video om alles te verduidelijken.