GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Interreg Youth Volunteer

Gepubliceerd op 17/03/2021

Bektha Djilidjel komt uit Frankrijk en is sinds 1 maart 2021 lid van het team van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen. Ze werkt hier in het kader van het Europees programma “Interreg Volunteer Youth”, dat door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling gefinancierd wordt.

Bektha zal tot augustus 2021 bij het programma werkzaam zijn.

 

Ontdek ons "project van de maand" maart - Protopitch 3.0

Gepubliceerd op 17/03/2021

Wist u het nog niet? Een nieuwe generatie creatieve ondernemers in de grensoverschrijdende zone maakt zich op om de wereld van de Culturele en Creatieve Industrieën te veroveren.

Ze hebben een enorm potentieel en om die reden heeft het partnerschap van het project Protopitch 3.0 een aantal gemeenschappelijke instrumenten uitgewerkt om deze ondernemers te begeleiden bij het aanpakken van de hedendaagse uitdagingen.

Interreg VI: De werkzaamheden boeken vooruitgang!

Gepubliceerd op 17/03/2021

De partnerautoriteiten en de Beheersautoriteit van Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen maken goede vorderingen met de voorbereiding van Interreg VI voor de periode 2021-2027.

Op 12 maart heeft het Comité van Toezicht de vier toekomstige prioriteiten goedgekeurd:

Is kliMAAT ook jouw “maatje” ?

Gepubliceerd op 12/03/2021

Klimaatverandering vraagt oplossingen op internationaal, lokaal én persoonlijk vlak. Informeren, sensibiliseren en samenwerken zijn onontbeerlijk.  De partners van het micro-project “Trim The Footprint” zetten acties op touw om de ecologische voetafdruk te verkleinen.

Ontdekking van de lokale biodiversiteit - Micro-projet BIOOSS

Gepubliceerd op 10/03/2021

In het kader van het INTERREG-microproject BIOOSS (BIOdiversiteit: een sociaal dienstenaanbod), dat voor 100% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, bieden Eden62 en de Milieudienst van de Stad Bergen de inwoners natuuruitstapjes aan om de biodiversiteit en de vele voordelen ervan voor de mens te leren kennen.

Journée internationale des droits des femmes 2021

Gepubliceerd op 08/03/2021

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen wenst alle vrouwen, in het bijzonder zij die zich elke dag opnieuw inzetten voor de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking, een mooie Internationale Vrouwendag toe.

Bij deze gelegenheid nodigen wij u uit om een van onze microprojecten "Monique" te (her)ontdekken.

Exposition Micro-projet Vallus

Gepubliceerd op 05/03/2021

Een verhaal voorbij grenzen en tijd

Op 5 en 6 maart 2021, in La Croisette in Charleville-Mézières, blijft het microproject Vallus de geschiedenis tot leven brengen, ondanks alle moeilijkheden.

COVID-19 maatregelen van kracht langs de Frans-Belgische grens (Eurometropool)

Gepubliceerd op 04/03/2021

Lees de nota van de Eurometropool over de maatregelen die van kracht zijn aan de Frans-Belgische grens. (update 01-03)

Deze nota, die wordt bijgewerkt naarmate de maatregelen evolueren, is er om uw grensoverschrijdende reizen of beroepsuitoefening te vergemakkelijken.

Interreg Volunteer Youth in 2021 !

Gepubliceerd op 04/02/2021

Het initiatief rond Interreg Volunteer Youth (IVY) van DG REGIO wordt in 2021 verdergezet. Sinds januari zijn al ongeveer 30 vrijwilligers ingezet in Interreg-programma's en -projecten om de territoriale samenwerking te bevorderen, te ondersteunen en er verslag over uit te brengen.