GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

De Grensoverschrijdende Minuut : Filière-AD-T

Gepubliceerd op 24/06/2021

Filière-AD-T: een springplank naar grensoverschrijdend zakendoen voor duurzame lokale voeding

De agrovoedingssector is een van de belangrijkste bedrijfstakken in ons grensoverschrijdend gebied en bestrijkt het volledige traject van de akker tot het bord. Consumenten over de hele lengte van de grens vragen steeds meer om duurzame voeding uit de korte keten.

Ondanks het rijke en gediversifieerde aanbod van landbouw- en visserijproducten en een modern en dicht infrastructuurnetwerk, moeten er nog veel hindernissen worden overwonnen door zeer kleine en kleine agrovoedingsbedrijven die op zoek zijn naar nieuwe marktmogelijkheden aan de andere kant van de grens.

Om de groei van de bedrijven, hun grensoverschrijdend concurrentievermogen en het scheppen van werkgelegenheid op duurzame wijze te stimuleren, werd het project Filière AD-T opgezet, met 19 Franse, Waalse en Vlaamse projectpartners. Het project heeft tot doel alle schakels van de keten - producenten, verwerkers, distributeurs en consumenten - te ondersteunen bij hun inspanningen voor de ontwikkeling van een duurzame grensoverschrijdende agrovoedingssector.

Maak kennis met het project Filière-AD-T, via ons gloednieuwe format: De Grensoverschrijdende Minuut.

Samenvatting van de EU Green Week 2021

Gepubliceerd op 07/06/2021

Hoewel de "Green Week" 2021 van de Europese Unie voorbij is, zullen veel projecten van het Interreg V-programma de komende weken en maanden worden voortgezet om ons milieu te beschermen en te bevorderen.

Risicobeperking bij druggebruik: PARTY is alvast van de partij!

Gepubliceerd op 01/06/2021

Mensen gaan steeds vaker online op zoek naar informatie. Het PARTY-project speelt hierop in door haar manier van informeren en responsabiliseren aan te passen om zo haar doelstellingen waar te maken en een antwoord te kunnen bieden op de problemen die verband houden met druggebruik.

Save the date 02-12-2021 - Programma-evenement

Gepubliceerd op 04/06/2021
Voor deze nieuwe editie van het programma-evenement, kleuren alle prioriteiten binnen het programma groen!
 

De "Green Week" 2021 van de Europese Unie

Gepubliceerd op 28/05/2021
De "Green Week" 2021 van de Europese Unie, die plaatsvindt van 31/05 tot 04/06, staat in het teken van de ambitie "Zero Pollution". Het is de gelegenheid om de andere initiatieven van de Green Deal voor Europa onder de aandacht te brengen, met name inzake het klimaat, de toekomstige strategie voor duurzaamheid op het gebied van chemische stoffen en de verschillende initiatieven op het gebied van energie, industrie, mobiliteit, landbouw, visserij, gezondheid en biodiversiteit.
 

Raadpleging van de projectpartners over de communicatie

Gepubliceerd op 28/05/2021
Enquête over de communicatie van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Raadpleging van de Interreg V projectpartners (klassieke projecten, portefeuilles en microprojecten)
 
We staan aan de vooravond van de Interreg VI-programmeringsperiode (2021-2027) en dus is het tijd om na te denken over de toekomstige communicatie van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.
 

22 mei is de Internationale Dag van de Biodiversiteit.

Gepubliceerd op 22/05/2021

22 mei is de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Bij deze gelegenheid willen wij de aandacht vestigen op onze grensoverschrijdende initiatieven voor het behoud en de instandhouding van het milieu en meer bepaald van het onderwatermilieu in het grensoverschrijdende gebied.

Nieuws uit het project Ecosystem

Gepubliceerd op 21/05/2021

Het project Ecosystem, dat in 2016 van start ging, heeft tot doel de onderwatermilieus van de grensoverschrijdende rivierbekkens van de IJzer en de Leie en hun zijrivieren aan weerszijden van de grens, te verbeteren door een beter evenwicht tot stand te brengen tussen de natuurlijke omgeving en de planten en dieren die er leven. Het project zal in het najaar van 2021 voltooid zijn.

Vandaag, 20 mei, is het Wereld Bijendag!

Gepubliceerd op 20/05/2021

Op 20 mei, Wereld Bijendag, vestigen de Verenigde Naties de aandacht op de cruciale rol die bestuivers spelen, op hun belangrijke bijdrage aan duurzame ontwikkeling maar ook op de bedreigingen waarmee zij worden geconfronteerd.

Om samen Wereld Bijendag te vieren, willen we onze grensoverschrijdende projecten die acties ten voordele van de bijen uitvoeren, in de kijker zetten. 

OP 9 MEI VIEREN WE SAMEN EUROPADAG

Gepubliceerd op 09/05/2021