GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuws uit het project Ecosystem

vrijdag, 21 mei, 2021

Het project Ecosystem, dat in 2016 van start ging, heeft tot doel de onderwatermilieus van de grensoverschrijdende rivierbekkens van de IJzer en de Leie en hun zijrivieren aan weerszijden van de grens, te verbeteren door een beter evenwicht tot stand te brengen tussen de natuurlijke omgeving en de planten en dieren die er leven. Het project zal in het najaar van 2021 voltooid zijn.

Ontdek de verwezenlijkingen en resultaten op het grondgebied dankzij hun interactieve kaart.

Het tijdschrift “Terres et Territoires” heeft een fotoreeks gemaakt over het project Ecosystem en enkele van hun acties en realisaties.