GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Grensoverschrijdende Minuut : Filière-AD-T

donderdag, 24 juni, 2021

Filière-AD-T: een springplank naar grensoverschrijdend zakendoen voor duurzame lokale voeding

De agrovoedingssector is een van de belangrijkste bedrijfstakken in ons grensoverschrijdend gebied en bestrijkt het volledige traject van de akker tot het bord. Consumenten over de hele lengte van de grens vragen steeds meer om duurzame voeding uit de korte keten.

Ondanks het rijke en gediversifieerde aanbod van landbouw- en visserijproducten en een modern en dicht infrastructuurnetwerk, moeten er nog veel hindernissen worden overwonnen door zeer kleine en kleine agrovoedingsbedrijven die op zoek zijn naar nieuwe marktmogelijkheden aan de andere kant van de grens.

Om de groei van de bedrijven, hun grensoverschrijdend concurrentievermogen en het scheppen van werkgelegenheid op duurzame wijze te stimuleren, werd het project Filière AD-T opgezet, met 19 Franse, Waalse en Vlaamse projectpartners. Het project heeft tot doel alle schakels van de keten - producenten, verwerkers, distributeurs en consumenten - te ondersteunen bij hun inspanningen voor de ontwikkeling van een duurzame grensoverschrijdende agrovoedingssector.

Maak kennis met het project Filière-AD-T, via ons gloednieuwe format: De Grensoverschrijdende Minuut.

Het project bestaat uit verschillende acties die erop gericht zijn de kleine agrovoedingsbedrijven te helpen de grens over te steken en het aanbod van duurzaam voedsel, ontwikkeld op basis van de knowhow van onze lokale producenten, uit te breiden.

Bent u een ZKO/KMO in de agrovoedingsketen binnen het grensoverschrijdend gebied?

Bent u als consument op zoek naar duurzame voeding?

Meer weten over het project? Ga naar de website van het project: www.filiere-adt.eu OF naar de database van onze projecten.