GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

De programma-autoriteiten hebben het samenwerkingsprogramma 2021-2027 ingediend

Gepubliceerd op 01/04/2022

De partnerautoriteiten van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen hebben het samenwerkingsprogramma Interreg VI bij de Europese Commissie ingediend. De Commissie zal de inhoud ervan bestuderen en haar opmerkingen in de komende weken kenbaar maken. Vervolgens zullen de autoriteiten deze opmerkingen in de loop van de zomer opnemen in het programma. De Europese Commissie zal dan haar goedkeuring kunnen geven zodat het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen officieel van start kan gaan.

De Grensoverschrijdende Minuut : DESTINATION TERRILS

Gepubliceerd op 28/03/2022

De mijnbouw heeft zijn stempel gedrukt op het grensoverschrijdende landschap. De terrils, overblijfselen van de steenkoolwinning, groeien in populariteit: door hun ecologische, historische en maatschappelijke waarde zijn ze een interessante toeristische bestemming geworden.

Deze sites zijn echter niet gebouwd om publiek te onthalen en hun erfgoedwaarde kan worden aangetast als de bezoekers niet in goede banen worden geleid.

Altijd al willen wandelen in de mijnbergen van de grensstreek?

Gepubliceerd op 02/03/2022

Voortaan is dit perfect mogelijk! Tijdens hun slotevenement stelden de projectpartners van het project DESTINATION TERRILS namelijk de website destinationterrils.eu voor, waarop iedereen die de terrils in de Frans-Waalse mijnstreek op een duurzame manier van dichterbij wil leren kennen, terechtkan.

De Grensoverschrijdende Minuut : ET'Air

Gepubliceerd op 01/03/2022

Wist je dat veel allergieën, ziekten en onvruchtbaarheidsproblemen te maken hebben met de lucht die we elke dag inademen in onze huizen, crèches, scholen, kantoren...? Volgens een studie is de lucht die we binnenshuis inademen meer verontreinigd dan buiten. De binnenluchtkwaliteit (BLK) is een groot gezondheidsprobleem. De hele bevolking van het grensoverschrijdende gebied heeft ermee te maken.

Persbericht TransfAIR 17/02/2022

Gepubliceerd op 16/02/2022

De partners van het Europese TransfAIR-project lanceren een game om de bevolking in Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen te sensibiliseren voor een betere luchtkwaliteit.

 

De partners van het Interreg-project TransfAIR stellen een game voor die tot doel heeft de spelers bewust te maken van de luchtkwaliteit door de bronnen van verontreiniging en de gevolgen ervan te demonstreren en hen aan te sporen tot individuele en gezamenlijke acties.

SAVE THE DATE 05.05.2022 Programma-evenement

Gepubliceerd op 14/02/2022

Wij zijn zeer verheugd de nieuwe datum aan te kondigen van het jaarlijks evenement van het programma Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, dat werd uitgesteld wegens de verslechterende gezondheidssituatie in december van vorig jaar.

EU INDUSTRY DAYS 2022 (Deel 2)

Gepubliceerd op 10/02/2022

EU INDUSTRY DAYS 2022

EU-industriedagen 2022 - Deel 2

De Europese industriedagen (EU Industry Days) zijn een samenwerking tussen de Europese Commissie en een breed scala aan belanghebbenden, met als doel de dialoog over overgangstrajecten in het Europese industriële ecosysteem te bevorderen.

EU INDUSTRY DAYS 2022 (Deel 1)

Gepubliceerd op 09/02/2022

EU INDUSTRY DAYS 2022

EU-industriedagen 2022 - Deel 1

De Europese industriedagen (EU Industry Days) zijn een samenwerking tussen de Europese Commissie en een breed scala aan belanghebbenden, met als doel de dialoog over overgangstrajecten in het Europese industriële ecosysteem te bevorderen.

Wereldkankerdag

Gepubliceerd op 04/02/2022
Wereldkankerdag:
Project PATHACOV
 

Wereldkankerdag werd in het jaar 2000 gelanceerd en wordt elk jaar op 4 februari gehouden. Het doel is mensen bewuster te maken van deze ziekte en van het belang van gelijke toegang tot kwaliteitszorg voor iedereen.

World Wetlands Day - Werelddag voor waterrijke gebieden

Gepubliceerd op 02/02/2022
World Wetlands Day - Werelddag voor waterrijke gebieden:
"Wetlands beschermen, dat is de natuur en de mensen beschermen".

 

Ieder jaar op 2 februari herdenken we de ondertekening in 1971 van de Overeenkomst van Ramsar inzake watergebieden.

Deze dag is de gelegenheid bij uitstek voor iedereen die nauw betrokken is bij waterbeheer en natuurgebieden (landbouwers, vissers, milieubeschermingsverenigingen, plaatselijke overheden, enz.) om het grote publiek bewust te maken van de waarde van deze gebieden en van de noodzaak om ze te beschermen.