GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Nieuwsberichten van het programma

Alle nieuwsberichten van het programma

Bekijk hier:

  • alle nieuwsberichten van het  Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen
  • nieuws over de projecten medegefinancierd door het programma
  • artikels die verband houden met het programma en de Europese grensoverschrijdende samenwerking

Persbericht - Projet BIOHARV

Gepubliceerd op 05/05/2021

Zoals de naam al aangeeft, bestaat de meerwaarde van teruggewonnen energie uit het terugwinnen van energie die anders verloren zou gaan. Deze terugwinning is essentieel voor de energietransitie en -efficiëntie, zowel in onze grensstreek als elders in Europa.

ONTDEK ONS "PROJECT VAN DE MAAND" - AP Réseau Service

Gepubliceerd op 27/04/2021

Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking is de ondersteuning van mantelzorgers een belangrijk volksgezondheidsprobleem in het grensoverschrijdende gebied en in de hele Europese Unie.

Het is in dit perspectief van de verbetering van de levenskwaliteit van de thuisverzorgers, dat het Agence pour une vie de qualité, de faculteit Psychologie van de Université de Liège, het Agence régionale de santé des Hauts-de-France en het Département du Nord hun krachten hebben gebundeld rond het project A-P Réseau Service.

De doelstellingen?

Manifest voor en door jongeren over de vormgeving van het Europees samenwerkingsbeleid

Gepubliceerd op 22/04/2021

 

Wanneer de jongeren zich inzetten voor de toekomst van de Europese territoriale samenwerking…

Vacature - Projectadviseur Europese Subsidieprogramma’s - Dienst EEIS West-Vlaanderen

Gepubliceerd op 21/04/2021

De vacature van projectadvi

11 avril: Journée Internationale de la Maladie de Parkinson

Gepubliceerd op 11/04/2021

11 april is de internationale dag om aandacht te vragen voor de ziekte van Parkinson.

Het is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte. Gezien de gevolgen voor de levenskwaliteit en de sociale participatie, vormt deze ziekte een belangrijke kwestie voor de volksgezondheid.

KIDSHEARTS - Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van gezondheid, voor onze kinderen!

Gepubliceerd op 07/04/2021

 

 

Het project KIDSHEARTS, een historisch partnerschap tussen het Universitair Ziekenhuis van Rijsel en de Cliniques Universitaires Saint-Luc, heeft het mogelijk gemaakt om het team zorgverleners in Rijsel op te leiden rond pediatrische hartchirurgie en een uniek samenwerkingsverband voor onderzoek en kennisverspreiding tussen België en Frankrijk op te richten.

PROJECT TENDANCES: Een digitaal magazine en een grensoverschrijdende video om het toeristische aanbod te promoten

Gepubliceerd op 06/04/2021

Het project "Tendances", dat gedurende 4 jaar de Franse Opaalkust (AGUR en Communauté Urbaine de Dunkerque), de Belgische kust (Westtoer) en Belgisch Luxemburg (ATLB) samenbracht met als doel een nieuw, breed toeristisch aanbod te ontwikkelen aangepast aan de regio’s en aan de verwachtingen van de consument, liep in december ll. ten einde.

Ter gelegenheid hiervan hebben de projectpartners een video en een digitaal magazine uitgewerkt waarin de verwezenlijkingen en getuigenissen van deskundigen en professionals die aan het project deelnamen, voorgesteld worden.

De projectenportefeuille Feelwood eindigt: acties, resultaten, uitdagingen en toekomstperspectieven

Gepubliceerd op 22/03/2021

Vrijdag 19 maart was een heel belangrijk moment voor de projectenportefeuil

Transuniv, een helpende hand voor studenten

Gepubliceerd op 23/03/2021

De Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking in 230 projecten

Gepubliceerd op 17/03/2021

Wilt u de resultaten van onze projecten leren kennen of alles over onze microprojecten te weten komen?

Of misschien bent u op zoek naar inspiratie of naar partners binnen uw werkveld aan de andere kant van de grens… voor uw volgende Interreg VI-project?

 

Ontdek de impact van de Frans-Belgische grensoverschrijdende samenwerking in een hele reeks domeinen, in ons gebied en ten gunste van de grensbevolking!