GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

11 avril: Journée Internationale de la Maladie de Parkinson

zondag, 11 april, 2021

11 april is de internationale dag om aandacht te vragen voor de ziekte van Parkinson.

Het is de tweede meest voorkomende neurodegeneratieve ziekte. Gezien de gevolgen voor de levenskwaliteit en de sociale participatie, vormt deze ziekte een belangrijke kwestie voor de volksgezondheid.

Daarom steunt en financiert het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, dat zich inzet voor grensoverschrijdende gezondheid en innovatie, het project ParkinsonCom. Dit project beoogt de co-constructie en terbeschikkingstelling van een evolutief software-instrument ter ondersteuning van de communicatie, met en voor Parkinsonpatiënten en hun familieleden.

Meer informatie over het project op onze databank.