GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ONTDEK ONS "PROJECT VAN DE MAAND" - AP Réseau Service

dinsdag, 27 april, 2021

Als gevolg van de vergrijzing van de bevolking is de ondersteuning van mantelzorgers een belangrijk volksgezondheidsprobleem in het grensoverschrijdende gebied en in de hele Europese Unie.

Het is in dit perspectief van de verbetering van de levenskwaliteit van de thuisverzorgers, dat het Agence pour une vie de qualité, de faculteit Psychologie van de Université de Liège, het Agence régionale de santé des Hauts-de-France en het Département du Nord hun krachten hebben gebundeld rond het project A-P Réseau Service.

De doelstellingen?

1. De steun- en respijtplatforms in de Hauts-de-France en de thuiszorg- en bijstandsdiensten in Wallonië beter uitrusten om de mantelzorgers van mensen met ernstige cognitieve stoornissen te ondersteunen.

2. Het project beoogt ook een grensoverschrijdend uitwisselingsnetwerk tussen professionals uit de zorgsector tot stand te brengen.

Ontdek hier de nieuwe infografiek van het ‘project van de maand’ april.

Om aan de projectpartners en de grensoverschrijdende samenwerking de zichtbaarheid te geven die ze verdienen, verzoeken wij u vriendelijk deze infografiek te delen en het programma te volgen op de sociale netwerken (Facebook, Twitter en LinkedIn), waar elke nieuwe infografiek zal worden aangekondigd!

Veel leesplezier!