GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Raadpleging van de projectpartners over de communicatie

vrijdag, 28 mei, 2021
Enquête over de communicatie van het Interreg-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Raadpleging van de Interreg V projectpartners (klassieke projecten, portefeuilles en microprojecten)
 
We staan aan de vooravond van de Interreg VI-programmeringsperiode (2021-2027) en dus is het tijd om na te denken over de toekomstige communicatie van het Interreg-programma France-Wallonie-Vlaanderen.
 
Deze enquête voor onze projectpartners heeft tot doel richting te geven aan de communicatiestrategie, en meer concreet als richtsnoer te dienen voor de communicatieacties die van 2021 tot 2027 zullen worden uitgevoerd.
 
Wij willen weten welke behoeftes u hebt en wat uw suggesties zijn om de communicatie te verbeteren.
 
We verzoeken u vriendelijk een paar minuten de tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen.
 
De enquête is open en beschikbaar tot vrijdag 4 juni via de volgende link:
 
Voor vragen over de enquête kunt u contact opnemen met Jean-Baptiste Meert (jean-baptiste.meert@interreg-fwvl.org).