GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

22 mei is de Internationale Dag van de Biodiversiteit.

zaterdag, 22 mei, 2021

22 mei is de Internationale Dag van de Biodiversiteit. Bij deze gelegenheid willen wij de aandacht vestigen op onze grensoverschrijdende initiatieven voor het behoud en de instandhouding van het milieu en meer bepaald van het onderwatermilieu in het grensoverschrijdende gebied.

(Her)ontdek in video het ECOSYSTEM-project en het PERCA microproject!