GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

TRANSUNIV: Een boost voor studies, loopbanen, onderzoek en innovatie

vrijdag, 22 oktober, 2021

Het academiejaar is nu echt van start gegaan en de studenten zitten weer op de banken van het auditorium, in de hoop dat de periode waarin de lessen uitsluitend van achter een scherm gevolgd konden worden, snel tot het verleden zal behoren.

Dit is bij uitstek de gelegenheid om de schijnwerpers te richten op het Interreg-project TRANSUNIV, dat tot doel heeft de mobiliteit van studenten en doctorandi en hun beroepsintegratie te bevorderen door ervaringsuitwisselingen en ontmoetingen met sociaaleconomische actoren in het grensgebied te stimuleren.

De beroepsintegratie en de grensoverschrijdende mobiliteit van studenten en doctorandi in de Europese grensregio's zijn grote uitdagingen die moeten worden aangepakt.

Om daar werk van te maken, heeft het project TRANSUNIV een duurzame samenwerking tot stand gebracht tussen 6 universiteiten en een groot aantal sociaaleconomische actoren in de grensoverschrijdende regio. Het biedt project een brede waaier aan gezamenlijke acties aan: innovatieseminars, doctoraatsopleidingen, jobbeurzen, grensoverschrijdende stages en studiebezoeken, mobiliteitsbeurzen, ...

U komt alles te weten over het project TRANSUNIV in De Grensoverschrijdende Minuut:

Bent u ondernemer in het grensgebied en wilt u talent van de andere kant van de grens aantrekken?

Bent u masterstudent, onderzoeker of doctorandus en wilt u beroepservaring opdoen aan de andere kant van de grens?

Lees meer over het project TRANSUNIV op de website van het project: http://www.TRANSUNIV.eu of via de datebase van onze projecten.

Of bezoek het jobplatform voor doctorandi en lees de handleiding voor een ‘originele’ stage, die ontwikkeld werden in het kader van het project TRANSUNIV, om snel op zoek te gaan naar een beroepservaring of een stage aan de andere kant van de grens!