GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKINGSPROGRAMMA

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

RETEX: een impuls geven aan de omschakeling van de textielindustrie naar de kringloopeconomie

dinsdag, 31 augustus, 2021

Het Frans-Belgische grensgebied fungeerde doorheen de geschiedenis als bloeiend centrum van de laken- en kantindustrie, maar ook van de verwerking en toepassing van vlas- en katoenvezels. Het gebied droeg de textielindustrie, die trouwens de oudste industrie in de regio is, steeds een warm hart toe.

In de loop der jaren kende de textielindustrie tal van innovaties, zowel op het vlak van de gebruikte materialen, als op het vlak van de productiemethoden. Het project RETEX gaat hierbij nog een stapje verder en streeft naar innovatie binnen de textielindustrie waarbij de kringloopeconomie centraal staat, zoals de postproductiefase en de problemen bij de verwerking van afval en overschotten.

RETEX werkt daarom rond de vermindering van textielafval en het milieuvriendelijk ontwerpen (“eco-design”) van producten uit gerecycleerd textiel. Deze insteek zorgt ervoor dat de lokale spelers de internationale concurrentie het hoofd kunnen bieden én dat de negatieve milieu-impact van de textielsector sterk vermindert.

Ontdek alles over het project RETEX in De Grensoverschrijdende Minuut:

 

 

Met het oog op de herstructurering van de textielsector naar het model van de kringloopeconomie heeft RETEX, een project binnen de projectenportefeuille GoToS3 en een echte katalysator voor innovatie, verschillende acties uitgewerkt rond de prioriteiten "Rethink", "Reinvent" en "Reuse" zodat de bedrijven binnen de sector kennis kunnen maken met alternatieve, maar haalbare businessmodellen waarbij ze recyclageprojecten uitwerken, evenals producten ontwikkelen op basis van textielrecyclage. Deze acties zullen zorgen voor een meer duurzame verankering van de sector en voor nieuwe jobs in het grensgebied.

Bent u actief in de textiel- of recyclagesector? Wilt u meer weten over de innovatieve toepassingen ontwikkeld in het kader van RETEX voor 3D-printing, kunststofverwerking, bouw, automobielindustrie, enz.

Of wilt u gewoon op een duurzame manier consumeren?

Neem dan zeker een kijkje op de website van het project: dotheretex.eu of in onze projectdatabank.